แรงไม่หยุด! ธ.ทิสโก้ ประกาศเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี  

113

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ประกาศดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินฝาก 500,000 – 2,000,000 บาท เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีกองทุนรวมกับธนาคารทิสโก้  เฉพาะวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น สนใจเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา โทร 02 633 6000 หรือลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ https://link.tisco.co.th/2dIFCN 

เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 2% ต่อปี ในการฝากครั้งแรกเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ และเงื่อนไขธนาคาร