สภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร ประชุมขับเคลื่อนโอกาสการค้า-ลงทุน

105

สภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-British Business Council – TUBLC) นำโดยนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน TUBLC  ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานพาณิชย์ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  กำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  พิษณุ สุวรรณะชฎ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน  ปรารถนา ดิษยทัต ผู้อำนวยการกอง กองยุโรปตะวันตก กรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ และคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนำจากทั้งสองประเทศในฐานะสมาชิกฯ ร่วมประชุม ประจำปี 2566 เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผนึกความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างเครือข่ายธุรกิจการค้าการลงทุน ในการเดินหน้าแสวงหาแนวทางและโอกาสใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตกับพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยและ สหราชอาณาจักร ณ เดอะบางกอก คลับ อาคาร สาธรซิตี้