‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ ปิดงบปี 2565 ทำรายได้จากการขาย 3,172 ลบ. บอร์ดไฟเขียวประกาศจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

89
จรัญพจน์ รุจิราโสภณ

‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ หรือ SORKON ประกาศผลดำเนินงานปี 2565 ทำรายได้จากการขาย 3,172 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 101 ล้านบาท พร้อมรุกสร้างการเติบโตผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด เดินหน้าออกสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านบอร์ดไฟเขียวประกาศจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น 

จรัญพจน์ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์รายใหญ่ของไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2565 (ตุลาคม-ธันวาคม) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 844 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ทำได้ 18  ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 64.0% ซึ่งเป็นผลมาจากขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2565 มีรายได้จากการขาย 3,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.6% โดยปัจจัยความสำเร็จมาจากการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด และการออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องในกลุ่มอาหารพื้นเมืองไทย เช่น แหนมใบมะยมพริกแซ่บ กลุ่มขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปแบรนด์ ส.อกไก่นรก และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวผัดแหนม ยำหมูยอ ลูกชิ้นเต้าหู้หมู ไก่ย่างหมักน้ำตาลมะพร้าว ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ประกอบกับยอดขายของธุรกิจฟารม์สุกรได้รับผลบวกจากราคาตลาดสุกรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร คิดเป็นสัดส่วน 50.4% หรือมีรายได้ 1,599 ล้านบาท เติบโต 13.4% โดยรายได้เติบโตต่อเนื่องจากช่องทางร้านสะดวกซื้อสามารถวางจำหน่ายสินค้าใหม่ได้ตามแผน ขณะที่ กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป คิดเป็นสัดส่วน 34.7% คิดเป็นรายได้จำนวน 1,100 ล้านบาท เติบโต 7.7% จากนโยบายเพิ่มยอดขายในประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดรายใหม่ รวมถึงเพิ่มช่องทางค้าปลีกดั้งเดิมผ่านตู้แช่ชุมชนร่วมกับคู่ค้า และการปรับโครงสร้างราคาสินค้าและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้าพร้อมรับประทาน เพื่อวางจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดในชื่อเมนูอิ่มคุ้ม อาทิ ลูกชิ้นปลากลมใหญ่ เส้นปลาลูกชิ้นน้ำใส เป็นต้น 

กลุ่มงานร้านอาหาร Quick Service Restaurant (QSR) คิดเป็นสัดส่วน 2.3% ของรายได้จากการขายรวม โดยมีรายได้จำนวน 72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.5% หลังจากปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรรวมถึงเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่านผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ และการจำหน่ายผ่านเดลิเวอรี่เองมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มงานฟาร์มสุกร คิดเป็นสัดส่วน 12.6% หรือมีรายได้จำนวน 401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.2% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจฟาร์มยังคงได้รับผลบวกอย่างต่อเนื่อง จากราคาตลาดเนื้อสุกรที่ปรับเพิ่มตั้งแต่ไตรมาส 4/2564 ทำให้สามารถบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต้นทุนภาพรวมของกลุ่ม และมีการลงทุนเน้นควบคุมการเลี้ยงสุกรตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 

ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2565 ทำได้ 101 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ จำนวน 15 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการดังกล่าวกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในปี 2565 จะทำได้ 116ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับปี 2564 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานในปี 2565 เป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 2พฤษภาคม 2566 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2566 นี้