ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ ผนึก SAK ร่วมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยแห่งแรก

154

ผศ. ดร. พูนศักดิ์ บุญสาลี (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พร้อมด้วย รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร (ที่ 6 จากซ้าย) อดีตคณบดีคณะพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร และที่ปรึกษา บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ ซิน หลี่ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมเปิดงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการที่บ้านของ รศ.นคร พันธุ์ณรงค์ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนยั่งยืน รวมถึงเจตนารมย์การสร้างงานและอาชีพให้กับผู้ได้รับการอบรมช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาแบบออนกริด (PV Rooftop Grid Connected) รุ่นที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุนและรับรองหลักสูตรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความชำนาญและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่