ภาคธุรกิจประกันภัย ร่วมเสวนาถอดบทเรียนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

80

อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา และร่วมเสวนาในห้วข้อ “Building a Sustainable Insurance Ecosystem” พร้อมด้วย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย, สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และ จิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกัน โดยการถอดบทเรียนในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากโรคโควิด-19 และร่วมกันกำหนดแนวทางในอนาคตเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 โดยมี ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

NSI 65 (300x250)