กลุ่ม SABUY เล็งเข้าถือหุ้น AIT เพิ่มเป็น 24.9% หลังถือรวมแล้ว 21.3% ยันสัมพันธ์กับ TKS ยังรักกันดี

65

ชูเกียรติ รุจนพรพจี กรุ๊ปซีอีโอ “SABUY” บมจ. สบาย เทคโนโลยี ออกโรงยืนยัน SABUY และ TKS หรือ บมจ. ที. เค. เอส. เทคโนโลยี ยังเป็นพันธมิตรธุรกิจที่เหนียวแน่น และมีความร่วมมือทางธุรกิจ การลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุด ภรัณยา รุจนพรพจี หนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SABUY จะซื้อหุ้น SABUY จำนวน  8 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12.20 บาท  คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 97.60 ล้านบาท พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ SABUY หรือ SABUY W-2 จำนวน 25.35 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 6.05 บาท รวมทั้งหมดมูลค่า 250.97 ล้านบาทจาก TKS และ ภรัณยา จะขายหุ้น บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี หรือ AIT จำนวน 19.20 ล้านหุ้น หรือ 1.44% ในราคา 6.70 บาท และขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ AIT หรือ AIT-W2 จำนวน 28.97 ล้านหุ้น ที่ราคา 4.22 บาท รวมทั้งหมดมูลค่า 250.89 ล้านบาท ให้แก่ TKS โดยหลังจากทำธุรกรรมสมบูรณ์แล้ว TKS จะถือหุ้น SABUY ในสัดส่วนไม่เกิน 5.16% และถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ SABUY หรือ SABUY-W2 จำนวน 8.65 ล้านหน่วย โดย TKS และ SABUY จะร่วมกันถือหุ้นใน AIT ซึ่งเป็น 1 ในผู้นำด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีของไทย โดยกลุ่ม SABUY ตั้งเป้าจะเข้าถือหุ้น AIT เพิ่มจากปัจจุบัน 21.3% เป็น 24.9% ในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจาก AIT เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนานและมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้าง Synergy ระหว่าง SABUY, TKS และ AIT เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ SABUY Eco System  

AIA Multi Pay 300x250px
NSI 65 (300x250)