50 ปี รพ.เปาโล พหลโยธิน ย้ำแนวคิด The Expert Healthcare for A Better and Beyond เน้น ‘ป้องกัน’ มากกว่า ‘รักษา’

179

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ฉลองครบรอบ 50ปี ประกาศเดินหน้า ตอกย้ำศักยภาพการบริการแบบครบวงจร มุ่งสู่องค์กร Medical Service Innovations ชั้นนำของไทย ภายใต้แนวคิด 50th Paolo Phaholyothin : The Expert Healthcare for A Better and Beyond ยกระดับการดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่เน้น “ป้องกัน” มากกว่า “รักษา”

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กล่าวว่า ด้วยเวลากว่า 5 ทศวรรษที่โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสุขภาวะคนไทยแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ กับนิยาม“รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ” จนประสบความสำเร็จ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทุกระดับทั้งในประเทศและนานาชาติ วันนี้เปาโล พหลโยธิน พร้อมนำองค์กรก้าวสู่ Medical Service Innovations ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “The Expert Healthcare for A Better and Beyond” ยกระดับการดูแลสุขภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญในอีกขั้น ตลอดจนสร้างแบรนด์ เปาโล พหลโยธิน ให้เป็น Healthy Lifestyle Destinations สำหรับคนรักสุขภาพยุคใหม่และคนวัยทำงานอย่างแท้จริง โดยต่อยอดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่ความเป็น The Expert Healthcare ตอกย้ำประสบการณ์ทางการแพทย์จาก 3 ศูนย์ไฮไลท์ ประกอบด้วย

  1. สถาบันกระดูกและข้อ Paolo Orthopedic Institute การรักษาโรคกระดูกสันหลังโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยกล้อง Endoscope ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่กี่ท่านของประเทศไทย กว่า 14 ปีแห่งประสบการณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง ให้กับชาวไทยและต่างชาติมากกว่า 1,000 ราย นอกจากช่วยรักษาอาการปวดหลังอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหากรณีเคยเข้ารับการผ่าตัด แต่ยังประสบปัญหาเดิมๆ ได้อย่างตรงจุด นับเป็นเทคนิคการรักษาที่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน
  2. ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล Paolo Digital Dental Center การนำเทคโนโลยีระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในงานทันตกรรม เพื่อการรักษาที่แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความสนใจเข้ารับบริการด้านทันตกรรมความงาม จึงเสริมทัพด้วยบริการศัลยกรรมปรับแต่งโครงหน้า โดยมี ผศ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมปรับแต่งโครงหน้าระดับแนวหน้าของไทย ประสบการณ์ผ่าตัดปรับแต่งโครงหน้าให้กับชาวไทยและต่างชาติ มากกว่า 1,500 ราย เน้นออกแบบรอยยิ้มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกเหนือจากการแก้ไขสัดส่วนโครงหน้า ทำให้ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามารับการผ่าตัด สร้างรายได้เข้าประเทศ รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคนไทยที่ไม่ต้องบินไปผ่าตัดไกลถึงต่างประเทศ
  3. ศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง Advanced Laparoscopic Surgery Center เทคโนโลยีขั้นสูงของการผ่าตัดรักษาโรคที่ยากและมีความซับซ้อน อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ ไส้ติ่งอักเสบ ด้วยกล้อง Laparoscopic ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น รวมถึงลดการเสียเลือดหรือภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัด ซึ่งปีนี้ ยังได้นำมาใช้รักษาโรคอ้วนที่นับเป็นปัจจัยหลักนำไปสู่โรคเรื้อรังอื่นๆ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ อดีตนายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชีย Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia ELSA เข้ามาเป็นที่ปรึกษา เพื่อยกระดับการผ่าตัดผ่านกล้อง สร้างมาตรฐานการรักษาเทียบเท่าระดับสากล

เพื่อตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพยุคใหม่ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้วางแผนก่อสร้าง รีโนเวทศูนย์เฉพาะทาง การนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์แห่งอนาคต การคัดสรรทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนร่วมพัฒนาระบบ TeleCare ปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์ ตลอด 24 ชม. ระบบ HealthUp Application ตลอดจน Medicine Delivery บริการจัดส่งยาถึงบ้านในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงยกระดับมาตรฐานการบริการ การออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน พร้อมชวนทุกคนเข้าถึงโปรโมชั่นตรวจสุขภาพหลากหลายทางออนไลน์ในโอกาสพิเศษตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ www.paolohospital.com/th-TH/phahol หรือ โทร.1772

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ ปี 2515 ผ่านประสบการณ์บริหารการแพทย์มาอย่างยาวนานในลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่ยังคงมุ่งมั่นคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐานและการบริการที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมพัฒนาองค์กรในทุกๆ วัน โดยปี 2565 เป็นต้นไป เปาโล พหลโยธิน มีความพร้อมดูแลรักษาครอบคลุมทุกมิติกว่า 24 ศูนย์ ตลอดจนบุคลากรในครอบครัว ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาต่างๆ ไปจนถึงพนักงาน ที่ร่วมสร้างบริการ Value-based care ทุกระดับ นอกจากนี้ ยังมีระบบเครือข่าย Networking บริหารจัดการด้านการแพทย์ร่วมกันกับโรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาลพญาไท 1 และ โรงพยาบาลพญาไท 2 ด้านการรักษาโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) การรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น

Tokio Marine 2565_300x250