เอ็นซีซี ปรับโครงสร้างพร้อมรีแบรนด์รับศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

163

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ เอ็นซีซี ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกาศปรับโครงสร้างบริษัท รวมธุรกิจในเครือพร้อมรีแบรนด์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ 3P เพื่อรองรับการเปิดตัวของศูนย์ฯ สิริกิติ์ใหม่ กันยายนนี้

การรีแบรนด์และปรับโครงสร้างโดยการรวมธุรกิจในเครือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด, บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด มาอยู่ภายใต้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์และทันต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัวและความรวดเร็วในการดำเนินงาน ตอบโจทย์นโยบายและทิศทางของบริษัทที่ต้องการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมด้วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม (Innovation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยกลยุทธ์ 3P คือ “Product/People/Process” ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอ มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดตั้งทัพใหม่ครั้งนี้

Product – บริการที่ครบวงจร (Integrated solution) ตั้งแต่การบริหารศูนย์ประชุม การบริหารด้านอาหารเครื่องดื่ม การบริการออกแบบก่อสร้างและติดตั้งคูหานิทรรศการ การบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และการบริหารจัดการงานประชุม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบได้อย่างสูงสุด

People – สร้างคนรุ่นใหม่ โดยเน้นการแบ่งปันความรู้ แนวคิด เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความทันสมัย มีความกระตือรือร้น มีความรักในงานที่ทำ และทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

Process – ลดกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีความรวดเร็วในการทำงาน รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การปรับโครงสร้างองค์กรด้วยการรวมธุรกิจในเครือครั้งนี้ นอกเหนือจากกลยุทธ์ 3P แล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการบริการจัดงานของศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายนนี้ ที่สำคัญบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมทั้งเปิดโอกาสบุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการนำพาให้องค์กรสู่ความยั่งยืนในที่สุด”นอกจากนั้น เอ็นซีซี ยังได้รีแบรนด์โดยปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์บริษัทขึ้นมาใหม่ การใช้ตัวอักษร “NCC” ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ในโทนสีน้ำเงิน ใช้ฟอนต์ที่มีความเรียบง่าย เพิ่มความทันสมัยและความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กรอีกด้วย

Tokio Marine 2565_300x250