กาแฟเขาช่อง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่ พร้อมเปิดโครงการถนนสีเขียว

231

กาแฟเขาช่อง ผู้จัดแคมเปญ ”ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟ เขาช่อง ซีซั่น 2 เก็บแยกแลกดื่ม” ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนลดใช้พลาสติกและนำพลาสติกเหลือใช้ มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการส่งขยะพลาสติกและซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง มาร่วมสร้างถนนรักษ์โลก ถนนสีเขียว เพื่อมอบให้กับอุทยานแห่งชาติ ออบขาน จ.เชียงใหม่

 ล่าสุด ดร. อริยา จิระเลิศพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ กาแฟเขาช่อง พร้อมด้วย รัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กำหนดการจัดงานส่งมอบโครงการถนนสีเขียวจากการUpcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก พื้นที่รวมกว่า 9,280 ตารางเมตร สร้างจากขยะพลาสติกจำนวน 11,872 กิโลกรัม โดยกาแฟเขาช่องเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดจนแล้วเสร็จ และจะส่งมอบในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 15.00– 16.30 น. ณ อุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งต่อพื้นที่สีเขียวที่สร้างจากขยะพลาสติกที่ประชาชนจากทั่วประเทศส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ให้อุทยานเป็นผู้ดูแล ใช้ประโยชน์เป็นสาธารณะ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาใช้พื้นที่นี้ได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์อย่างสุด