ฟูจิตสึ มอบโครงการ Fujitsu We Care 2017- 2021 เพิ่มพื้นทีป่าสีเขียวให้ อบต. ป่ายุบใน ระยอง

159

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการกฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการจัดการ และ พรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization พร้อมด้วย  พนักงานฟูจิตสึ จัดพิธีส่งมอบพื้นที่แปลงปลูกอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการ Fujitsu We Care #2017-2021  ให้กับพื้นที่ปลูกป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ. ระยอง โดยความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน คือ ฟูจิตสึ, สำนักงานปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท, และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน โดยมี ศาศวัต สุนทรส ผู้จัดการ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ สมศักดิ์ โมราศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน ร่วมรับมอบ

โครงการ Fujitsu We Care #2017-2021 เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี บนพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน ณ พื้นที่บริเวณโรงเรียนพออยู่พอกิน อ่างเก็บน้ำประแสร์ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ได้สร้างผืนป่าไม้ให้ชุมชนได้เก็บเกี่ยวและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี ได้มีการปลูกต้นไม้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 500 ต้น เป็นพันธุ์ไม้ผสมผสานระหว่างไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้ล้มลุก และพืชผลที่สามารถเก็บเกี่ยวกินได้  อาทิ แคแดง, มะม่วง, ชะอม, ชะมวง ,มะกอกน้ำ, สับปะรด และมันสัมปะหลัง

และปีนี้เป็นปีสุดท้ายองการดำเนินโครงการนี้ ได้มีการการวัดปริมาณการกักเก็บของคาร์บอนของต้นไม้อีกด้วย โดยผืนป่าแห่งนี้มีค่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 7.2  ตัน และค่าการปลดปล่อยออกซิเจนเท่ากับ 5.8 ตัน เพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้ได้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศของพื้นที่จังหวัดระยอง และใช้ประโยชน์ทางสาธารณะให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ตามความมุ่งมั่นของฟูจิตสึที่มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้า สังคม และโลกของเรา ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะ“ทำให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมโดยอาศัยนวัตกรรม” และนั่นคือคำมั่นสัญญาสำหรับการสร้างอนาคตที่ดีกว่าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ