‘BE 8’ ดีเดย์เคาะระฆังตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 8 พ.ย.นี้ ชูภาพผู้นำ Digital Transformation อาเซียน

227

‘บมจ.เบริล 8 พลัส’ หรือ BE 8 ผู้นำด้าน Digital Transformation แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  เตรียมพร้อมเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ มั่นใจนักลงทุนจะให้การตอบรับดี โชว์ศักยภาพมุ่งสู่ผู้นำขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation แห่งอาเซียน ชูแผนลงทุนขยายธุรกิจตลาดเวียดนาม รับจังหวะภาคธุรกิจทรานส์ฟอร์มองค์กร นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เปิดโอกาสร่วมทุนกับพันธมิตร หวังนำเสนอบริการใหม่สนับสนุนลูกค้าประสบความสำเร็จและก้าวล้ำ Digital Disruption เพื่อผลักดันบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน   

อภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิดเผยว่า  บริษัทฯ พร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2564  โดยใช้ชื่อย่อ ‘BE8’ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างดีจากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท และมั่นใจว่าจากศักยภาพและแผนดำเนินงานที่สร้างความเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเทรนด์การนำเทคโนโลยีมาใช้ในโลกแห่งการทำธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน จะช่วยสนับสนุนให้ BE8 เป็นหุ้น Tech ที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมและได้รับความสนใจจากนักลงทุน

ทั้งนี้ จากวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจเป็น “คู่คิดทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ ด้วยความใส่ใจ ตั้งใจ และความรับผิดชอบ ที่เชื่อมโยง และตอบโจทย์กลยุทธ์ของลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน” บริษัทฯ จึงวางเป้าหมายเป็นผู้นำขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation ในระดับภูมิภาคอาเซียน  โดยวางแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศภายใต้งบลงทุน 25 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 ได้เริ่มทำการตลาดและขยายการให้บริการในประเทศเวียดนาม จากการจัดตั้ง บริษัท เบริล 8 พลัส เวียดนาม จำกัด  ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดและภาคธุรกิจเริ่มใช้ Digital Transformation เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งจะพิจารณาขยายการลงทุนสู่ประเทศอื่นๆ ต่อเนื่องในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำการให้บริการ Digital Transformation  และการติดตั้งระบบ Customer Relationship Management  ในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  (End-To-End Digital Transformation Expert) ที่ให้บริการครบวงจร และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าให้ก้าวล้ำ Digital Disruption อยู่เสมอ รวมทั้งมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ใหม่ โดยต่อยอดกับซอฟท์แวร์หลักที่บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งแก่ลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของลูกค้าภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้น อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่อต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง ซึ่งจะผลักดันรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น

“เราพร้อมรุกขยายธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดในทุกมิติ เพื่อผลักดันให้ BE8 ก้าวสู่ผู้นำขับเคลื่อนการทำ  Digital Transformation แห่งอาเซียน จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมากว่า 12 ปี  เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจและเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ต่างๆ  จึงนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกเข้ามาสนับสนุนให้ลูกค้าจะล้ำหน้า Digital Disruption ด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับสากลในกว่า 11 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้เราเป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียนที่ Salesforce Venture เข้าร่วมทุน สะท้อนถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation อย่างแท้จริง และด้วยศักยภาพทางธุรกิจที่บริษัทฯ วางไว้อย่างแข็งแกร่ง จะผลักดันให้ผลดำเนินงาน BE8  เติบโตอย่างยั่งยืน” อภิเษก กล่าว

ด้าน ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ในช่วงการจองซื้อหุ้น IPO ของ BE8 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนทุกกลุ่มและมีความต้องการจองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยเป็นบริษัทฯ ที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในการให้บริการ Digital Transformation แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-To-End Digital Transformation Expert) จึงทำให้ BE8 เป็นหุ้น Tech ที่มีนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีทั้งจากพันธมิตรระดับโลก และจากการพัฒนาเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ใหม่ของตนเอง ที่ภาคทุกธุรกิจต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ และเป็นหุ้นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี ซึ่งจะผลักดัน BE8 ก้าวสู่ผู้นำขับเคลื่อน Digital Transformation แห่งอาเซียน