อมาโด้ นำร่องตรวจ ATK พนักงานทุกสัปดาห์ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมจอง “โมเดอร์นา” บูสเตอร์โด๊ส

197

อมาโด้ ห่วงใยสุขภาพพนักงาน ทุ่มงบกว่า 3 ล้านบาท ปูพรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้พนักงาน
โดยพยาบาลวิชาชีพ พร้อมจองซื้อ “โมเดอร์นา” บูสเตอร์โด๊ส พร้อมหนุนมาตรการองค์กรสำหรับพื้นที่นำร่องเที่ยว

นางกาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ อมาโด้ (amado) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 แบบนี้ บริษัท ฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานในระดับสูงสุด เราจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวและเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นสำคัญมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกว่า 2 ปีที่ผ่านมาบริษัท ฯ ได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที อาทิ จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเจอ จ่าย จบ เพื่อมอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา และยังคงใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานเป็นประจำ วางจุดบริการแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตลอดจนให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อซึ่งพนักงานได้รับวัคซีนครอบคลุมเข็ม 1 ครบแล้ว

นางกาลย์กัลยา ภูโชคอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด

“หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอกตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้การปฏิบัติงานมีความยากลำบากมากขึ้น บริษัท ฯ ได้ออกนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดรับกับมาตรการของภาครัฐ พร้อมกับใช้งบประมาณไปกว่า 3 ล้านบาท เพื่อดูแลพนักงานทุกคนกว่า 250 คน โดยเราดำเนินมาตรการควมคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและเพื่อให้พนักงานเข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้อย่างถูกต้องตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อเซ็ทซีโร่ (set zero) ความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR, การยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน, การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) โดยพยาบาลวิชาชีพในทุกสัปดาห์เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา และการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ให้แก่พนักงานที่มีความประสงค์รับวัคซีนชนิด MRNA 420 โด๊สจากโรงพยาบาลเอกชนเน้นเป็นเกราะป้องกันลดการเสี่ยงติดเชื้อรุนแรงและรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ ถือเป็นสวัสดิการจากบริษัท ฯ ที่เราต้องบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนทุกขั้นตอน ซึ่งเราบริหารจัดการความเสี่ยงในวิกฤตนี้ได้ค่อนข้างดี เมื่อพนักงานมีความปลอดภัยทำให้ไม่มีผลกระทบกับการทำงาน เราถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท ฯ จึงต้องดูแลพนักงานให้ดีที่สุดให้เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ท้ายนี้เราขอสนับสนุนเต็มที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อโควิด-19 และเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศ” นางกาลย์กัลยา เผย