เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 32”

182

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 32” แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน จำนวน 160 ทุน และบุตรหลานเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 เขต จำนวน 15 ทุน รวมทั้งสิ้น 175 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท  ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม พร้อมสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นายรัชดา พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นายสายชล จังสมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และนางสาวสาริสา จินดาไทย หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ร่วมงาน ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่