UMI ได้รับการันตีคุณภาพสินค้า Made in Thailand จาก ส.อ.ท.

204

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หรือ UMI ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายกระเบื้องชั้นนําของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรส ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการใช้ตราสัญญลักษณ์ Made in Thailand (MiT) ในกลุ่มสินค้ากระเบื้องเซรามิกที่ผลิตจากโรงงาน UMI ทั้งหมด เป็นการจุดประกายให้เกิดการสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในสินค้าไทย และเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในประเทศหันมาสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ การที่ UMI ได้รับการรับรอง Made in Thailand ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งบริษัทคู่ค้า รวมถึงลูกค้าสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและยังเป็นการการันตีว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม กระเบื้องทุกแผ่นของ UMI เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน อีกทั้งยังสร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังประเทศที่มีความนิยมในสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย