กรุงเทพประกันภัยร่วมสนับสนุนเงินกว่า 1.5 ล้านบาท จัดซื้อเตียงผู้ป่วยให้แก่ รพ.สกลนคร

193

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวชฎาพร เรืองประเสริฐกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขามุกดาหาร ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร โดยมีนายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร เป็นผู้รับมอบ ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไป ได้บริจาคเงินร่วมสนับสนุนอีกจำนวน 1,005,090 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,505,090 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันเก้าสิบบาท) จัดซื้อเตียงผู้ป่วยจำนวน 66 เตียง เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้