KBank Private Banking เปิดตัวกองทุน K-ALLROAD-UI เน้นกระจายลงทุนตามหลักการ Risk-based

191
จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) ร่วมกับ Lombard Odier (ลอมบาร์ด โอเดียร์) พันธมิตรทางธุรกิจ ตอกย้ำแนวทางและคำแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคารฯ ด้วยหลักการ RiskBased Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นหลัก พร้อมนำเสนอทางเลือกการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว ในทุกๆ สภาวะตลาด ล่าสุดเปิดตัว กองทุน KALLROADUI (K ALL ROAD FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS) กองทุนที่กระจายลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทุกภูมิภาคทั่วโลก ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้มีผลขาดทุนจำกัดในระดับที่ตั้งไว้ และมีการปรับพอร์ตอย่างต่อเนื่อง  เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPOระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม –  9 พฤศจิกายน 2564 

จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า KBank Private Banking เชื่อมั่นในเรื่องการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน ด้วยหลักการ RiskBased Asset Allocation ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก Lombard Odier พันธมิตรทางธุรกิจ  ที่ได้แนะนำให้แก่ลูกค้าทั่วโลกเป็นเวลากว่า 225 ปี โดย Lombard Odier เชื่อว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการกระจายและจัดสรรการลงทุน คือการบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตให้อยู่ในระดับที่ตั้งไว้ และใช้ความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการกระจายการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์”

หลักการ RiskBased Asset Allocation  จะการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์โดยการพิจารณา “ความเสี่ยง” ของสินทรัพย์เป็นหลัก มีการบริหารเงินลงทุนตามกรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยกระบวนการจัดสรรเงินลงทุนจะใช้ข้อมูลความเสี่ยงของสินทรัพย์หลากหลายประเภทเป็นตัวตั้งต้นหลัก และปรับสัดส่วนเงินลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภท ทำให้ในระยะยาวสินทรัพย์ทุกประเภทสามารถให้ผลตอบแทนเป็นบวก ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นแตกต่างกันตามวัฎจักรเศรษฐกิจ ดังนั้นความสำเร็จของการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวคือ การจัดการความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน โดยไม่มีการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ “ที่แน่นอน” สัดส่วนในการลงทุนจะปรับเปลี่ยนไปตามความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ล่าสุด KBank Private Banking ร่วมกับ Lombard Odier ออกกองทุนใหม่ KALLROADUI ที่บริหารและกระจายการลงทุนบนหลักการที่คำนึงถึงความเสี่ยง (RiskBased Asset Allocation) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงในทุกสภาวะตลาด โดยกองทุน KALLROADUI มีความโดดเด่นที่ทำให้กองทุนนี้พิเศษกว่ากองทุน RiskBased อื่น ได้แก่ 

  1. กระจายความเสี่ยงไปยังทุกสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งในสินทรัพย์ดั้งเดิมและสินทรัพย์ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารอ้างอิงผลตอบแทนจากเงินเฟ้อ และความผันผวนของตลาด  เพราะเมื่อบางสินทรัพย์ปรับตัวลงแรง สินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนดีจะช่วยพยุงพอร์ตได้ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนที่คาดไว้ ในขณะเดียวกันก็ยังกระจายการลงทุนในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งตลาดพัฒนาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยง อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากการเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
  2. พอร์ตการลงทุนถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เหมาะเป็นพอร์ตลงทุนหลัก ทุกการซื้อ-ขาย จะมีขั้นตอนที่ชัดเจน จากข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่า การบริหารพอร์ตและการบริหารอารมณ์มักจะขัดแย้งกันเสมอ แม้แต่กับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ เราเชื่อว่าการนำกลยุทธ์บริหารจัดการที่เป็นระบบเข้ามาผสมควบคู่ไปกับการบริหารแบบดั้งเดิมเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยป้องกันความผิดพลาดจากอารมณ์ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอให้กับนักลงทุน
  3. มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น จากผลการดำเนินงานกองทุน ปีที่ผ่านมา กองทุนหลักให้ผลตอบแทนเป็นบวก 100% (ถ้าลงทุนอย่างน้อย ปี) และสามารถคุมผลขาดทุนสูงสุดใน ปี ได้ตามที่คาด มีการบริหารจัดการและปรับสัดส่วนในการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ตามความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้  ที่สำคัญที่สุดคือระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขาลง ช่วยจำกัดการขาดทุนแม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือในสภาวะตลาดที่ทุกสินทรัพย์ปรับตัวลงพร้อมกัน อีกทั้งทุกสินทรัพย์ที่ลงทุนมีสภาพคล่องทั้งสิ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตให้มีผลขาดทุนจำกัดอยู่ในระดับที่ตั้งไว้ 

“ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลัก LO FUNDS – ALL ROADS SYSTNAV HDG, (USDI เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสามารถให้ผลตอบแทนถึง 60.8% (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564)  ค่าความผันผวนต่อปีที่ 4.9ผลขาดทุนสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นอยู่ที่ 8.0% และด้วยหลักการลงทุนแบบ RiskBased Asset Allocation ทำให้ KBank Private Banking เชื่อมั่นงว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้ จะสามารถสร้างผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้อย่างต่อเนื่อง ในทุกวัฎจักรเศรษฐกิจ และคาดดว่ากองทุน KALLROADUI จะมีผลตอบแทนคาดหวังสูงกว่าเงินฝากระยะสั้น 4% ต่อปีในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และโอกาสที่จะขาดทุนสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 10%” นายจิรวัฒน์ กล่าวปิดท้าย

 กองทุน KALLROADUI เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น มีระยะเวลาการลงทุนอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หากต้องการผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนตลาดเงินหรือเงินฝาก เสนอขายระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม –  9 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมติดต่อไพรเวทแบงค์เกอร์ที่ดูแลหรือติดต่อ KBank Private Banking Contact Center  028888811

กองทุน KALLROAD-UI 

  1. ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 8+ / ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน 
  2. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า/เงื่อนไขผลตอบแทน/ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
  3. ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน 
  4. สนใจลงทุน และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทที่จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน