เงินติดล้อ คว้ารางวัลจากเวที The Asian Banker Thailand

190

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า การที่เงินติดล้อได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Digital Business Model Initiative / Application in Thailand จากเวที The Asian Banker Thailand Awards 2021 เป็นผลมาจากความสำเร็จของการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรม และโปร่งใสแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไปพร้อมกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมด้านการเงินอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในระดับฐานราก และยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรเพื่อรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรอีกด้วย

          สำหรับรางวัลชั้นนำที่เงินติดล้อได้รับในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการมุ่งใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุคโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 1) การลดต้นทุนในการเปิดสาขา 2) การพัฒนาประสบการณ์การบริการลูกค้าให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน และลดการเดินทางมาใช้บริการที่สาขา 3) การใช้ Data ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้มี Website traffic เพิ่มขึ้นถึง 3.5 เท่า และเพิ่ม qualified leads ได้ถึง 200,000 ต่อปี  4) บริการลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยระบบแชทบอท (chatbot) ผ่านช่องทาง Facebook Messenger ที่ได้รับการพัฒนาในการตอบโต้บทสนทนาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการบริการจากพนักงานถึง 22 คน

รางวัล The Asian Banker Thailand Awards (TAB) จัดโดย The Asian Banker เป็นนิตยสารในแวดวงการเงินการธนาคารชั้นนำในเอเชีย ซึ่งได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อมอบรางวัลแก่บริษัทบริการทางการเงินและธนาคารที่ได้มาตรฐานและมีศักยภาพที่โดดเด่นในแต่ละปี ติดตามข้อมูลเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่   www.tidlor.com  และ Facebook Fan page เงินติดล้อ หรือ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880