ฟิลลิปประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายขาย และCAO

210

ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด ได้แต่งตั้งนายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายขาย และCAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายอภิพงศ์ มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาศักยภาพตัวแทนให้เติบโตสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) ในธุรกิจประกันชีวิตโดยมุ่งยกระดับตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน ที่สามารถวางแผนการเงินลูกค้าของฟิลลิปประกันชีวิตได้แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ

นายอภิพงศ์ กล่าวเนื่องในโอกาสการรับตำแหน่งว่า “ยังคงสานต่อภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ตามนโยบายการเติบโตของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความสำคัญกับตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางการขายหลักของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมให้ตัวแทนสามารถทำงานและสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในอนาคต และด้านการบริการงานขายต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ”

ก่อนหน้าที่จะเข้ามารับตำแหน่งที่ฟิลลิปประกันชีวิต นายอภิพงศ์ เคยดำรงตำแหน่ง Executive Vice President – Head of Partnership & Alternative Distribution Division โดยดูแลรับผิดชอบแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ในช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านที่ปรึกษาทางการเงิน  รวมถึงมีความรู้ด้านการลงทุนกับกองทุนรวม   ทักษะการวางกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการตลาดเพื่อใช้ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ของนายอภิพงศ์ในด้านธุรกิจประกันภัย จะสามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ มาช่วยพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีด้านงานบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจประกันภัยของฟิลลิปประกันชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป