“สมาคมประกันชีวิตไทยเชิญชวนประชาชนใช้บริการตรวจสอบ “กรมธรรม์ของฉัน”

392
สาระ ล่ำซำ

สมาคมประกันชีวิตไทย ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตรวจสอบ “กรมธรรม์ของฉัน” ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Portable Device) เพียงเพิ่มเพื่อนผ่าน Line Official Account (@OICConnect) ก็สามารถตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ที่ท่านมีอยู่ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว

สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยจัดทำแพลตฟอร์มกลางเชื่อมผ่านข้อมูลของบริษัทประกันภัยกับสำนักงาน คปภ. เพื่อเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบกรมธรรม์ของตนเองอย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทางบริการ ”กรมธรรม์ของฉัน” หรือ My Policy  ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานง่ายๆ โดย

  1. ค้นหาและ Add Line Official Account (@OICConnect)
  2. ลงทะเบียนทำการยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายบัตรประชาชน และภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน
  3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อขอรับรหัส OTP

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดเลือกใช้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน” หรือ My Policy ได้ทันที โดยระบบจะทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกรมธรรม์ที่ท่านถือครอง ทั้งกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกันวินาศภัยที่ยังมีความคุ้มครอง รวมถึงกรมธรรม์ที่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี

โดยในหน้าแรก “กรมธรรม์ของฉัน”  จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อแบบประกันภัย, ประเภทประกันภัย, เลขกรมธรรม์, วันที่เริ่มสัญญา, และวันครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ยังสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบสิทธิ และสถานะกรมธรรม์, จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระต่อปี, ความคุ้มครองอื่นๆ ตลอดจนผลประโยชน์ของกรมธรรม์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ท่านสามารถวางแผนบริหารความเสี่ยง การต่ออายุกรมธรรม์ รวมถึงวางแผนซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่าข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถติดต่อสอบถามไปทางบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ได้โดยตรง  ซึ่งข้อมูลกรมธรรม์ของฉันจะเป็นความลับเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว ยังมีบริการเสริมอื่นๆ อีก เช่น

– ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัย

– ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งสำนักงาน คปภ. (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

– ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัทประกันภัย

บริการ “กรมธรรม์ของฉัน หรือ My Policy” ได้เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ในโอกาสนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้ามาใช้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน หรือ My Policy” ซึ่งแพลตฟอร์มกลางนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป