มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กรมควบคุมโรค ร่วมปกป้องเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

154

สุพร วัธนเวคิน (ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และ วิชชศร สุวรรณนาคินทร์ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 สำหรับใช้งาน เดือน ให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า โดยมี นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์ (ที่สองจากขวา) รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรครับมอบ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดฉีดวัคซีนป้องกันโรค  Covid-19 ณ สถาบันบำราศนราดูรอีกด้วย  ซึ่งการบริจาคครั้งนี้ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นของมูลนิธิอิออนประเทศไทยที่มีความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าอย่างต่อเนื่อง อันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านสถานการณ์โควิ-19 นี้