ราชประสงค์ จับมือ TCEB และ TIEFA เตรียม Kick off “เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ” 9 พ.ย.นี้!

279

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) เปิดมิติใหม่แห่งการเข้าถึงพื้นที่ราชประสงค์ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) การสักการะองค์เทพ 24 ชั่วโมง สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก “ย่านราชประสงค์-ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” (Land of Wisdom) พร้อมเปิดตัว “เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ” ด้วยพิธีบวงสรวงองค์ท่านท้าวมหาพรหม “เทพผู้สร้าง” 9 พฤศจิกายนนี้โครงการ “Land of Wisdom หรือ ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” คือการบ่งบอกตัวตนใหม่ของย่านราชประสงค์ที่เปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมจากหลายมิติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยของศูนย์กลางเศรษฐกิจประเทศ กับความศรัทธาบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกที่ชาวต่างชาติให้การเคารพ และต้องมาเยือนเพื่อสักการะองค์เทพทั้ง 8 ณ ย่านราชประสงค์อย่างสม่ำเสมอ สู่การยกระดับการท่องเที่ยวในรูปแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวและสักการะองค์เทพยังสถานที่จริง หรือท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี VR ที่สามารถสักการะองค์เทพได้เสมือนจริงทุกมุมแบบ 360 องศา ตลอด 24 ชม. เป็นครั้งแรก ทำให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่ย่านราชประสงค์ทั้งแบบ Online และ Onsite ใน Land of Wisdom แห่งนี้ จึงไม่เพียงสร้างความสนุกสนานบันเทิงในจิตใจ แต่ยังเติมเต็มความศรัทธาทางจิตวิญญาณได้อีกด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมเเละนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า “ทีเส็บ เล็งเห็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความเข้มแข็งของเนื้อหา อย่าง ‘ย่านราชประสงค์’ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เรื่องราวความน่าสนใจในแง่มุมที่แตกต่างและหาไม่ได้จากย่านอื่นๆ มีการผสมผสานความเป็นย่านเศรษฐกิจกับย่านที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนเดินทางจากทั่วโลกมาสักการะองค์เทพฮินดูทั้ง 8 อย่างไม่ขาดสาย และมองว่า 2 สิ่งนี้กลับอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว สามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าย่านราชประสงค์ไปสู่การสร้างมรดกทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับพื้นที่นี้  ดังนั้น ทีเส็บจึงพร้อมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดงานเทศกาลในย่านราชประสงค์ สร้างผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Impact) เพื่อสร้างโอกาสกลับมาของเศรษฐกิจภายในชุมชน พร้อมสร้างพื้นที่ต้นแบบสำคัญของกรุงเทพมหานครและทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก”นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) กล่าวว่า ราชประสงค์เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์และมีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงเทพฯ มายาวนาน มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยของศูนย์กลางเศรษฐกิจประเทศกับความศรัทธาบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกที่ชาวต่างชาติให้การเคารพ เกิดการหล่อหลอมอัตลักษณ์ตัวตนและเรื่องราวต่างๆ ผสานเป็นไลฟ์สไตล์ “eat-pray-stay-shop” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เห็นได้จากการที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียนมาอยู่เสมอ ทำให้ย่านราชประสงค์เป็น “Land of Wisdom” อย่างแท้จริง และเริ่มต้นจุดประกายปีนี้ด้วยการจัดงาน “เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ” เพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยว Fanbase ทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เกิดการรับรู้ว่าย่านยังคงมีความเคลื่อนไหวและสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นระหว่างย่านฯ กับนักท่องเที่ยวไม่ให้ขาดหายไป“สมาคมฯ ได้นำเทคโนโลยี VR360 ในการเข้าถึงย่าน ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาที่ยังเดินทางมาไม่ได้ ให้สามารถสักการะองค์เทพได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน www.bkkdowntown.com และสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสมือนได้มาอยู่บนพื้นที่จริง โดยเริ่มต้นเปิดงานเทศกาลที่พลาดไม่ได้ในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ กับครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดพิธีบวงสรวงประจำปีท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ ซึ่งครั้งนี้มีคุณแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและร่วมถวายรำชุดพิเศษด้วย ผู้ศรัทธาจากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมพิธีเพื่อรับพรเป็นสิริมงคลพร้อมกันได้ทาง Facebook : We Love Ratchaprasong”   นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย หรือ TIEFA กล่าวว่า “สมาคม TIEFA มีส่วนร่วมตั้งแต่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ย่านราชประสงค์ ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล้วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งย่านราชประสงค์มีกระบวนการบ่มเพาะตัวตนของพื้นที่มาอย่างยาวนาน ทำให้การออกแบบงานเทศกาลมีความชัดเจนกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งโจทย์หลักที่เราช่วยคิดคือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของย่านราชประสงค์ในการตอกย้ำ DNA ของพื้นที่ โดยการใช้เอกลักษณ์ของย่านในเรื่อง 8 องค์เทพ สู่การสร้าง Content ที่เข้มแข็ง ผ่านผู้เชี่ยวชาญต่างๆ โดยเริ่มจาก Special Exclusive Talk Series 3 สัปดาห์ กับ 5 กูรูคนดังของเมืองไทย หยิบยกเรื่องราวมิติต่างๆ ที่น่าสนใจตั้งแต่ความเป็นมาในอดีตถึงปัจจุบัน และมุมมองเรื่องความเชื่อและการบูชาที่เกี่ยวข้องกับย่าน มาจุดประกายทั้งต่อนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามารับประสบการณ์ในพื้นที่ราชประสงค์ รวมทั้งผู้ประกอบการที่จะนำ Content ที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบพื้นที่ สินค้า และบริการที่เกี่ยวโยงกับภูมิความรู้ที่จะเกิดขึ้น เพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจต่อไป”สำหรับกิจกรรม Exclusive Talk Series 3 ตอนพิเศษ “เจาะลึกเรื่ององค์เทพจากมุมมองผู้เชี่ยวชาญตัวจริง” แชร์ประสบการณ์และบอกเล่าเคล็ดลับการไหว้เทพและขอพรให้สมปรารถนาทาง facebook Live : “We Love Ratchaprasong” ประกอบด้วย

  • Episode#1 : วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม เวลา00-21.00 น. พบกับอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Episode#2 : วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม เวลา00-21.00 น. พบกับ ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาอินเดียและศาสนาฮินดู และอาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
  • Episode#3 : วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน เวลา00-21.00 น. พบกับอาจารย์พิทักษ์ โค้ววันชัย นักเทววิทยาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ และซินแสหมอเอก เศวตฉัทร์ ล้อประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ การไหว้พระเสริมมงคลจากดวงชะตาทั่วทุกมุมโลก

“เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต้อนรับการกลับมาของนักเที่ยว และย้ำเตือนให้รู้ว่าย่านราชประสงค์ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยประสบการณ์สุดพิเศษที่รอให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสอีกครั้ง รับชมคลิปวิดีโอรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/PwJxhN5buxw, https://youtu.be/jPpHfR4dmAY, https://youtu.be/eKFJ5RFrnNo