10 องค์กรผนึกกำลัง เซเว่นฯ หนุน SMEs หน้าใหม่ด้านนวัตกรรม มอบรางวัล “7 Innovation Awards 2021”

253

10 องค์กรพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น เร่งสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs บริษัทสตาร์ทอัพหน้าใหม่ด้านนวัตกรรมที่เปี่ยมด้วยพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สู่เวทีการค้าระดับประเทศ ผ่านการจัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2021” ในรูปแบบ Virtual Event พร้อมมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021” แก่ SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพที่มีผลงานสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยมนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2021” สะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2021” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  “นวัตกรรม ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กับสินค้าและบริการหากต้องการที่จะแข่งขันในเวทีการค้าระดับประเทศหรือระดับโลก ซึ่งการจัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทยทั้ง 7 ครั้งที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพของไทยมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ เซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะหนึ่งในผู้นำที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้ง 10 องค์กร เดินหน้าให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้สินค้านวัตกรรมและนวัตกรรมบริการไทยสามารถยืนหยัดอยู่ในเวทีการค้าระดับประเทศและระดับโลกได้” นายก่อศักดิ์ กล่าว

สำหรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2021 มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดรวม 149 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 33 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 17 ผลงาน และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 16 ผลงานสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสังคมได้แก่ ผลงาน “เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืชเพื่อสุขภาพ” โดยคุณภิรมณ  ชูประภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลงาน “Memberry นมเบอร์รี่เสริมความจำ” โดย นพ.พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลาย ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ, ช่องทาง ออลล์ ออนไลน์ ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายของความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้านวัตกรรมและนวัตกรรมการบริการในประเทศ สอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ 1.ให้องค์ความรู้ 2.ให้ความร่วมมือ และ 3.ให้ช่องทางขาย ตามแนวทางของเซเว่น อีเลฟเว่นที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs มาอย่างต่อเนื่องงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2021” และการประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2021” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล อีกทั้งภายในงานยังมีบูธแสดงผลงานนวัตกรรมกว่า 30 บูธ ในรูปแบบ Virtual Event ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.7innovationawards.com และรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/7innovationawards