“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นฯ 2 ปีซ้อน

190

ธีริศรา พวงประโคน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิลสเคป จำกัด ในเครือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2564 ในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและตรงตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน

สำหรับรางวัลดังกล่าวเมเจอร์ฯ ได้รับติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และมาตรฐานการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานโดยรับมอบรางวัลThailand Labour Management Excellence Award 2021 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3