พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มุ่งมั่นสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

207
รสนันท์ จันเกษม

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการทำงานที่ตอบโจทย์การสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน ผ่านการริเริ่มโครงการด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ช่วยให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความหลากหลายและอบอุ่นเป็นกันเองดั่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและพร้อมที่จะตอบแทนสังคมไทย

รสนันท์ จันเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “ที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานในฐานะที่พนักงานคือลูกค้าคนสำคัญขององค์กรที่เราจะต้องดูแลเช่นกัน จึงทำให้เราทุ่มเทอย่างถึงที่สุดเพื่อจะได้มั่นใจว่าพนักงานของเราจะปลอดภัยจากโรคระบาด และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจ”

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ได้ดูแลครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การทำงานที่ยืดหยุ่นและความมั่นคงทางการเงิน

  1. สุขภาพกาย: มีการจัดสรรวันหยุดพิเศษหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 จัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ประกันคุ้มครองโรคโควิด-19 อุปกรณ์ป้องกันโรคต่าง ๆ ทั้งหน้ากากอนามัย ยารักษาโรค ชุดตรวจโควิด-19 บริการโทรเวชกรรม (Teleconsultation) ผ่านแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential รวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายทางออนไลน์อีกมากมาย เช่นคลาสพิลาทีส คลาส HIIT และคลาสเต้นต่างๆ เป็นต้น
  2. สุขภาพจิต: มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ มินิคอนเสิร์ตทางออนไลน์ กิจกรรมพบปะพูดคุยกับเพื่อนพนักงาน เวิร์คช็อปศิลปะบำบัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการช่วยเหลือพนักงาน (Employee Assistance Program หรือ EAP) ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ
  3. การทำงานที่ยืดหยุ่น: มีนโยบายอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงสนับสนุนการทำงานเพิ่มเติม
  4. ความมั่นคงทางการเงิน: มีการจัดโครงการการลงทุนสำหรับพนักงาน โครงการการจัดสรรหุ้นบริษัท และการออมเพื่อการเกษียณ

นอกจากนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังมุ่งก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่วิธีการทำงานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “PRUAgile” โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเอง บนพื้นฐานการทำงานที่มีลูกค้าเป็นหัวใจหลัก ซึ่งถือเป็นการยกระดับค่านิยมองค์กร 5 ข้อ ได้แก่ Ambitious (มุ่งมั่น ท้าทาย), Courageous (กล้าหาญ), Curious (ใฝ่รู้), Empathetic (เข้าอกเข้าใจ), Nimble (ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว) ซึ่งจะทำให้พนักงานของบริษัทฯ มอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าชาวไทย

PRUAgile ถือเป็นเสาหลักแห่งความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะพัฒนาและยกระดับความสามารถของพนักงาน ให้รองรับและตอบสนองต่อความรวดเร็วของตลาด แนวคิดนี้ได้สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วยการผลักดันให้พนักงานในทุกระดับได้ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในขีดความสามารถของตนเอง แม้ในช่วงของการทำงานที่บ้านก็ตาม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานแบบ PRUAgile เช่น การออกแบบสำนักงานใหม่ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ให้เข้ากับรูปแบบการทำงานแบบคล่องแคล่วและรวดเร็ว การจัดเวิร์คช็อป Agile รวมถึงการสร้างทีม Squad ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญในสายงานของตัวเอง และมารวมตัวกันเพื่อระดมความคิดเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่ของตน