BKI ขานรับ คปภ. ยินดีร่วมโครงการช่วยเหลือลูกค้าเอเชียประกันภัยที่ได้รับผลกระทบ

263

กรุงเทพประกันภัย พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือดูแลลูกค้าของเอเชียประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย จากกรณีที่บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยภัยของเอเชียประกันภัยสามารถ นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนจากกองทุนประกันวินาศภัยมาใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ ได้ทุกประเภท ยกเว้นประกันภัยโควิด

ทั้งนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 0 2285 8888 และสาขาทั่วประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่ https://bangkokinsurance.com/contact/branch รวมถึง Facebook: กรุงเทพประกันภัย – Bangkok Insurance