ฟิลลิปประกันชีวิต ส่งประกันออมทรัพย์ตัวช่วยวางแผนอนาคตทางการเงิน

212

ฟิลลิปประกันชีวิต ออกแบบประกัน “เซฟตี้ เซฟ” ตอบโจทย์เป้าหมายการออมที่คุ้มค่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา รวมทั้งสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

นางลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าด้วยพันธกิจของบริษัทในการมุ่งสร้างหลักประกันด้านการวางแผนการเงินและการคุ้มครองชีวิตด้วยแบบประกันชีวิตที่คุ้มค่ากับคนไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งแบบประกันที่ออกใหม่นี้รูปแบบเป็นการสะสมทรัพย์ที่มีระยะเอาประกันและชำระเบี้ยประกันเป็น 2 ระยะคือ 10 และ 15 ปี ให้ผลประโยชน์เป็นเงินครบสัญญาและพร้อมรับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญาสูงสุด 115% ของทุนประกัน จึงตอบสนองเป้าหมายการออมเงินได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้งเพื่อเงินทุนการศึกษาของบุตร ออมไว้เป็นเงินก้อนในอนาคต หรือเพื่อเป็นประกันให้กับครอบครัว ด้วยข้อดีที่เป็นแบบประกันชีวิตที่รับรองการจ่ายผลประโยชน์แน่นอนทั้งกรณีเมื่อครบสัญญาและการเสียชีวิตและไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันสูงสุด จึงเหมาะที่จะทดแทนการฝากเงินธนาคารส่วนที่เกินความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่จำกัดไว้เพียง 1 ล้านบาทในปัจจุบัน ซึ่งแบบประกันใหม่นี้บริษัทเสนอขายผ่านช่องทางตัวแทนและนายหน้า รับอายุตั้งแต่ 1 วัน – 64 ปี โดยแต่ละแบบจะใช้อัตราเบี้ยประกันเท่ากันทุกเพศทุกอายุ และสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมควบได้ทุกแบบ

ในสภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะชะลอตัวต่อเนื่อง การเลือกวางแผนการเงินด้วยแบบประกันชีวิต “เซฟตี้ เซฟ” จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าทั้งเพื่อเป้าหมายการเก็บออมที่พร้อมด้วยความคุ้มครองชีวิต และการลดหย่อนภาษีที่ได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนฟิลลิปประกันชีวิต หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมเป็นต้นไป” นางลินเน็ตต์ กล่าว