TTA + โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จัดคาราวานสร้างความสุข “TTA Group ตุ๊กตุ๊ก…บรรทุกอิ่ม”

276

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ร่วมกับ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด นำโดย เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และศิลปินจากค่ายเพลง โฟร์วันวัน มิวสิค ‘แอลลี่’ อชิรญา นิติพน และวงเกิร์ลกรุ๊ป AR3NA (อารีน่า) ได้แก่ เชอแตม-ณมน สวาทยานนท์, พริม-ดิศรา ดิศกุล ณ อยุธยา และมินซอ โกมินซอ ร่วมเปิดโครงการเพื่อสังคม TTA Group ตุ๊กตุ๊ก…บรรทุกอิ่ม” ที่บริเวณอาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ด้วยการปล่อยขบวนรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกถุงยังชีพเพื่อสร้างความสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้รถตุ๊กตุ๊ก 65 คัน ขนส่งถุงยังชีพ มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท มอบให้แก่ประชาชน 1,500 ครอบครัว ตามชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนขับรถตุ๊กตุ๊กและกระจายความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ในการตอบแทนคืนสู่สังคมนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA กล่าวว่า “วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นแรมปี ทำให้รถบริการสาธารณะอย่างรถตุ๊กตุ๊กเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวและได้รับผลกระทบจากนโยบายล็อกดาวน์ ดังนั้น TTA จึงตั้งใจช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กสาธารณะ พร้อมกับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง แอลกอฮอล์ น้ำดื่ม สบู่ ยาสีฟัน ของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น รวมทั้งสเปรย์พ่นปากและลำคอจากสารสกัดลำไย P80 PLUS SPRAY เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี TTA ขอส่งพลังใจให้ทุกคนมีแรงสู้เพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน”