CMO ประกาศเพิ่มทุน หวังพลิกฟื้นธุรกิจอีเวนต์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี วางเป้าปีหน้าแตะ 1.4 พัน ลบ.

272

“ซีเอ็มโอ” เปิดแผนยุทธศาสตร์ ลุยธุรกิจขานรับนโยบายเปิดประเทศ มุ่งสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Creative Event พร้อมต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยี ในงานอีเวนต์ ด้านผู้บริหารเผย ประกาศเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจ  แสวงหาโอกาสใหม่ๆ  และใช้หมุนเวียนในกิจการ มั่นใจ ปีหน้ารายได้กลับมาแตะ 1,400 ล้านบาท

 

เสริมคุณ  คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO ผู้นำธุรกิจสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรแห่งอาเซียนครอบคลุมธุรกิจด้านอีเวนต์,ด้านดิจิทัล อีเวนต์(Digital Event), ด้านออนไลน์ อีเวนต์ (Online Event), ด้านเวอร์ชวล อีเวนต์ (Virtual Event) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมแผนยุทธศาสตร์ ครอบคลุมด้านการเงิน การตลาด เพื่อเร่งดำเนินกิจการ ขานรับนโยบายการเปิดประเทศ สำหรับแผนยุทธศาสตร์ มีดังนี้

1.รักษาความเป็นผู้นำ Creative Event สร้างสรรค์ให้เป็นอับดับ 1 ในงานอีเวนต์ทั้งรูปแบบอีเวนต์ปกติ และออนไลน์อีเวนต์

2.สร้างงานเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจ บุกงานเทศกาลวัฒนธรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กับการเปิดเมืองของประเทศไทย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และโมเดลความร่วมมือหลากหลายกับจังหวัดต่างๆ

3.ผลักดันยุทธศาสตร์อาเซียน เพิ่มบทบาท CMO ในตลาดอาเซียนทั้งในธุรกิจอีเวนต์ ธุรกิจ Entertainment และงานแฟร์ต่างๆ

4.ขยายธุรกิจใหม่ๆ ตั้งเป้าสร้างรายได้ประจำ

  1. Event-Tech Innovationดำเนินงานเชิงรุกด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ผสมผสานไอเดียสร้างสรรค์เจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน ซึ่งคาดว่าจะกลับมาใช้งบประมาณในการทำกิจกรรมมากขึ้นหลังนโยบายเปิดประเทศ

6.แสวงหาพันธมิตรหรือสร้างกิจการในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

 “บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะลุยธุรกิจต่อเนื่องทันที หลังเปิดประเทศ โดยแผนงานครั้งนี้จะเป็นการเติบโตก้าวกระโดดครั้งสำคัญของ CMO ที่จะมาช่วยฟื้นฟูกิจการสร้างรายได้และทำกำไร ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน ตั้งเป้าหมายได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 638 ล้านบาท เพื่อมาใช้ในกิจการ และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ โดยบริษัทจะนำเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าว เสนอ ขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พ.ย. 64 ในส่วนทิศทางไตรมาส 4 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลาย บวกกับดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ก็จะเห็นการฟื้นตัว ในปี 65 รายได้กลับมาแตะ 1,400 ล้านบาท” เสริมคุณ กล่าว

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,277.31 ล้านบาท จากเดิม 255.46 ล้านบาท เป็น 1,532.78 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,277.31 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 638.66 ล้านบาท

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 23 พ.ย.64 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค.64 และวันที่ 13-15 ธ.ค. 64 โดยให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 พ.ย.64 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 25 ต.ค.64