กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันอัคคีภัยกว่า 65 ล้านบาท กรณีไฟไหม้อาคาร

259

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย จักรกริช ชีวนันทพรชัย(กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จำนวนเงิน 65,620,701.09 บาท (หกสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยหนึ่งบาทเก้าสตางค์) ให้แก่ พิภัช อึ้งประภากร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนพรุจ อึ้งประภากร (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด จากกรณีไฟไหม้อาคารและสต๊อกสินค้าได้รับความเสียหาย โดยมี สุวิทย์ ศิริเอี่ยมแสง (ที่ 2 จากขวา) ตัวแทนประกันวินาศภัย และ ไพรินทร์ ชัยเบญจพล (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการ ธุรกิจตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานตัวแทนนายสุวิทย์  ศิริเอี่ยมแสง ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ