Medix เผยผลสำรวจ “โควิด-19” คนไทยตื่นตัว เร่งให้เกิดการปฏิรูปด้านดิจิทัลเฮลท์

299
ซิกัล อัทซ์มอน

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาเกือบ 2 ปี ได้เปลี่ยนโฉมของวงการสาธารณสุขไปทั่วทั้งโลก ประเทศที่เคยถูกยกย่องว่ามีระบบสาธารณสุชที่ดี ทันสมัย กลับต้องพ่ายแพ้ต่อการระบาดจนเกือบทำให้ระบบสาธารณสุขล่มสลาย มาตรฐานการคิดค้นผลิตวัคซีน ถูกปรับเปลี่ยนให้มายืนอยู่บนความเสี่ยง

สำหรับในประเทศไทย คนไทยได้เรียนรู้กับการดูแลตนเองทั้งการป้องกันตัวเองจากโรคระบาด และการรักษาตัวจากการติดเชื้อด้วยตนเองที่บ้าน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก

เมดิกซ์ โกลบอล (Medix Global) กิจการชั้นนำที่ให้บริการนวัตกรรมการจัดการทางการแพทย์คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้ทำการสำรวจ Medix Medical Monitor Research โดยทีมงานวิจัยจาก กันตาร์ (Kantar) บริษัทวิจัยตลาดข้ามชาติชั้นนำ จัดทำขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 25 มิถุนายน 2564 เป็นการสำรวจภาคตัดขวางในกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ของไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และออสเตรเลีย เนื้อหาของการวิจัยครอบคลุมเรื่องความตระหนักรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ โรคมะเร็ง และ ความสนใจในบริการดิจิทัลเฮลท์แคร์ พบว่า บริการด้านดิจิทัลเฮลท์ และการใช้แอปเพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์และแนวทางการรักษา ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย สืบเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและข้อจำกัดในการมีระยะห่างทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยในประเทศไทย ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากคนไทยที่มีภูมิหลังแตกต่างกันในแง่รายได้ อายุ และเพศ โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจจาก 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และสงขลา

ซิกัล อัทซ์มอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง เมดิกซ์ โกลบอล กล่าวว่า คนไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความรอบรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ และมีความคาดหวังสูงต่อบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ การแพร่ระบาดของโรคครั้งใหญ่ยิ่งตอกย้ำว่า คนทุกคนจำเป็นต้องดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว และมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ซึ่งคนไทยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดีและเปิดรับการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ และเทคโนโลยี 5G ที่ครอบคลุมมากขึ้น

84% หรือ 4/5 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรไทย ตอบว่า การแพร่ระบาดของโรคทำให้เห็นถึงประโยชน์ของดิจิทัลเฮลท์แคร์หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์ และในอนาคตจะใช้แอปดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อขอคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพและแนวทางการรักษาต่อไป แสดงให้เห็นความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 51% ในกลุ่มนี้ที่เคยใช้แอปเพื่อการดูแลสุขภาพมาแล้ว นอกจากนี้ ความกลัวและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสำรวจ 82% ตอบว่าอยากจะขอคำแนะนำทางการแพทย์ผ่านบริการปรึกษาทางไกล

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับฟีเจอร์สำคัญในแอปเพื่อการดูแลสุขภาพดิจิทัล ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คำตอบโดยเรียงลำดับตามความสำคัญ ที่แอปพลิเคชั่น ควรมี  1) การวิเคราะห์ผลตรวจเลือดผ่านระบบดิจิทัลและรับคำแนะนำ 2) การอัปโหลด จัดการข้อมูล และการแชร์เวชระเบียนของตนได้ และ 3) การประเมินความเสี่ยงด้านการแพทย์และสุขภาพในระบบดิจิทัลผ่านอัลกอริทึม

นอกจากนี้ การสำรวจยังสรุปได้ว่า คนไทยมีความวิตกกังวลด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็ง สูงสุด 61%  อันดับ 2 ปัญหาระบบทางเดินหายใจ  59% และอันดับ 3 กังวลโรคหัวใจและหลอดเลือด 56% ซึ่งความกังวลกับการเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหล่านี้ส่งผลให้การประกันสุขภาพเติบโตอย่งรวดเร็ว

กลุ่มสำรวจชาวไทย. 71% มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ขณะที่ 21% ไม่เคยตรวจ แต่มีความต้องการตรวจ ผลสำรวจนี้ทำให้ Medix มองเห็นช่องว่างของตลาดตรวจสุขภาพ แต่แผนการตรวจจะต้องออกแบบให้เหมาะกับรายบุคคลให้มากขึ้น

ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศไทย ผู้ตอบแบบสำรวจ 37% มีความพึงพอใจกับระบบสาธารณสุข แต่มีปัญหาคือ ผู้ป่วยมีจำนวนมาก เข้าถึงยาก  วินิจฉัยโรคแล้วก็ยังรักษายาก เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง  ในขณะที่ 66% พึงพอใจกับระบบสุขภาพที่ให้บริการโดยเอกชน ซึ่งถือว่าน้อยมาก โดย 3 อันดับแรกที่คนไทยอยากให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และคุณภาพของระบบการแพทย์ โดย 76% หรือประมาณ 3/4 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า มีความสนใจในบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ในขณะที่ 85% กล่าวว่า จะเพิ่มแผนประกันสุขภาพให้ครอบคลุมโซลูชั่นและการรักษาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งและการดูแลสุขภาพในระบบดิจิทัล

55% ของคนที่ไปหาหมอ ยอมรับว่าหมอให้ข้อมูลเพียงพอ แต่พบว่ายังมีช่องว่างที่หมอจะให้ข้อมูลได้มากกว่านี้ ขณะที่ 70% มีความเข้าใจเมื่อได้รับคำปรึกษาจากหมอเฉพาะทาง   กลุ่มสำรวจ  72% พอใจและรู้สึกว่าได้ข้อมูลเพียงพอกับการรักษาพยาบาล  80% มีความมั่นใจแลพร้อมจะถามหมอ  และ 25%ยังแน่ใจว่าคำอธิบายหรือคำแนะนำจากหมอ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือยัง และต้องการความเห็นทางการแพทย์ ที่ 2

ในแง่การมีส่วนร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้ป่วย คนไทย 76% ที่ตอบแบบสำรวจ มีความมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ เข้าใจในเงื่อนไขต่าง ๆ ทางการแพทย์ และเห็นว่าจะช่วยให้ได้การวินิจฉัยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีความมั่นใจสูงในผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ แต่ 81% ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่มีอาการรุนแรง กล่าวว่าอยากจะขอความเห็นที่สองเพิ่ม หากมีอาการรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจากกลุ่มคนที่ตอบแบบสำรวจนี้ มี 18% ที่มีอาการป่วยรุนแรง และในกลุ่มผู้ป่วยรุนแรงนี้ มี 88% อยากจะขอคำปรึกษาทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการวินิจฉัยนั้นถูกต้อง หรือแนวการรักษาที่แนะนำนั้น เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

“โควิดเหมือนกับเป็นการเขย่าโลกให้ตื่น Wake up Call  ทำให้เราตื่นตัวในการดูแลตัวเอง รวมถึงองค์กรก็ตื่นตัวในการดูแลพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีการดูแลสุขภาพ ผลการสำรวจนี้ ตอกย้ำว่าแนวทางสหสาขาวิชาชีพของเมดิกซ์ ที่ยกระดับการดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นนั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่คนไทยต้องการ” ซิกัลกล่าวและเสริมว่า

“แนวทางนี้ รวมถึงการเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำและทางเลือกต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษา ศูนย์บริการลูกค้าที่พร้อมให้บริการและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เครือข่ายมืออาชีพที่คอยให้กำลังใจตลอดการรักษา รวมทั้งแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเคสของคุณ และการที่ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานระบบการดูแลสุขภาพที่มั่นคง ก็ทำให้เมดิกซ์สามารถช่วยคนไทยตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของตนได้ โดยมุ่งเน้นที่การดูแลป้องกัน การดูแลสุขภาวะ และระบบติดตามสุขภาพที่ดีขึ้น