สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม 50 ปีสาธิตเกษตร Virtual Run

284

ในปี 2564  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ครบรอบ 50 ปี ได้จัด กิจกรรม 50 ปีสาธิตเกษตร Virtual Run การวิ่งในรูปแบบเสมือนจริงทางออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก  ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เป็นวันเวลาของความรัก ความผูกพัน ความมุ่งมั่นพัฒนา กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมนำพานักเรียนสาธิตเกษตรทุกคนสู่ความสำเร็จเต็มตามศักยภาพแห่งตน และพร้อมสร้างสิ่งดีให้แก่สังคมไทยตลอดไป

อนึ่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นำโดย อ.ดร.ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับ จิรชยา จิรวณิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, ภาคภูมิ วิวัฒน์วงศ์วนา ประธานจัดงาน, พ.อ.วีรินทร์ จิตร์บำรุง อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า และ พันทิพา พวงสุวรรณ ประธานชมรมรักษ์โรงเรียน เป็นตัวแทนในการส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 5 เครื่องให้กับโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สงฆ์  รพ.บำราศนราดูร รพ.ศรีธัญญา  รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรีปัตตานี และรพ.ยะหริ่งปัตตานี  โดยเชิญ 2 ศิลปิน ได้แก่ นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ Miss Thailand World 2019-2021 ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  และ นิปุณ แก้วเรือน Mister Supranational Thailand 2021 และนักเรียนเก่าสาธิตเกษตรรุ่น 45  ซึ่งการมอบเครื่องผลิตออกซิเจนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม 50 ปีสาธิตเกษตร Virtual Run ภายใต้โครงการ “ลมหายใจ ให้ด้วยรัก” 

โดยขอเรียนเชิญ นักเรียนเก่าสาธิตเกษตรทั่วประเทศ คณาจารย์ ผู้ปกครอง อีกทั้งประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ ผ่านทาง www.runlah.com หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : KUS 50th Anniversary Virtual Run  เราจะร่วมกันส่งต่อ “ลมหายใจ ให้ด้วยรัก” ให้กับผู้ป่วยโควิดด้วยกัน “ฟิตวันละนิด ก่อนกลับมาใกล้ชิดกัน”