จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ชวนลูกค้าคอนแทคเลนส์ช่วยเด็กๆ ในโครงการ Sight For Kids วันสายตาโลก 

300

เนื่องในวันสายตาโลก (World Sight Day) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น ขอเชิญชวนลูกค้าที่เป็นสมาชิกคอนแทคเลนส์ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มีส่วนร่วมในการมอบสุขภาพตาที่ดีให้แก่น้องๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยรายได้ส่วนหนึ่งของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่น มอบให้แก่โครงการ Sight For Kids เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ ได้รับการตรวจและดูแลรักษาดวงตาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ธันวาคม 2564

นายมาเฮช โดไรอัปปา ผู้อำนวยการแผนกคอนซูเมอร์ เวียดนาม & วิชั่น อินโดจีน กล่าวว่า มีเด็กจำนวนมากที่ประสบปัญหาความบกพร่องทางการมองเห็น และไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เด็กอายุต่ำกว่า 19 ปี ประมาณ 312 ล้านคน มีสายตาสั้น และครึ่งหนึ่งยังตรวจไม่พบและไม่ได้รับการรักษา ซึ่งอาจทำให้เด็กเหล่านั้นขาดโอกาสทางการศึกษา การทำงาน มีคุณภาพชีวิตต่ำลง และอาจถึงขั้นตาบอด ทั้งที่ความบกพร่องทางการมองเห็นเหล่านี้เป็นความบกพร่องที่แก้ไขได้

“บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความบกพร่องทางการมองเห็นและการสูญเสียการมองเห็น เราอยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมามีสุขภาพตาที่ดี จึงเป็นที่มาของโครงการ Sights For Kids การร่วมมือระหว่างจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่น (Johnson & Johnson Vision: JJV) และมูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Club International Foundation: LCIF) ตั้งแต่ปี 2545 โดยในปีนี้บริษัทฯ อยากเชิญชวนลูกค้าที่เป็นสมาชิกคอนแทคเลนส์ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่โครงการ Sight For Kids เพื่อให้เด็กๆ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาได้”โครงการ Sight For Kids เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในโครงการตรวจวัดสายตาในโรงเรียนทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และดำเนินการมายาวนานที่สุด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนา โครงการนี้ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครไลออนส์ ครูในโรงเรียน และอาสาสมัครอื่นๆ จากทั่วโลกกว่า 190,000 คนให้ช่วยตรวจวัดสายตาเด็กๆ และให้ความรู้เรื่องสุขภาพตา โดยที่มีนักเรียนกว่า 575,000 คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตาเพื่อประเมินและทำการรักษาแล้ว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้คนไทยมีการมองเห็นที่ดีและตอบโจทย์ปัญหาด้านสายตาในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเลนส์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง สายตายาวตามวัย รวมถึงคอนแทคเลนส์เพื่อความงาม ทั้งในรูปแบบรายวันและใช้ซ้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ครอบคลุมถึงไวรัส