อสมท เดินหน้า “MCOT Cares เพื่อชุมชน” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

177

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังพันธมิตร เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือภายใต้โครงการ “Mcot Cares เพื่อชุมชน” จากสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่  โดยครั้งนี้ บมจ.อสมท ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัย ตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น ทำให้พนังกั้นน้ำริมแม่น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า 3,200 หลังคาเรือน

สุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น อสมท ในฐานะสื่อกลางของประชาชน เราได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น วันนี้จึงลงพื้นที่ และรวบรวมสิ่งของทั้งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากเครือข่ายพันธมิตร อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงอุปกรณ์สำหรับดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงกันยายนที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้ อสมท ยังคงมีแผนเดินหน้ากระจายความช่วยเหลือพื้นที่อื่นๆอย่างต่อเนื่อง และอยากส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน”

นอกจากนี้ อสมท ยังให้ความสำคัญในการเป็น “สื่อที่ดี ที่มีส่วนสร้างสังคมที่ดี” ซึ่งเป็นพันธกิจหลักในการดำเนินโครงการ MCOT Cares เพื่อชุมชน” โดยยึดหลักการเป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ที่กำลังเผชิญปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือและสร้างสรรค์อีกด้วย