ร้าน “ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” รับมอบป้ายตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

183

น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบป้ายเครื่องหมายรับรองสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคและสถานที่จำหน่ายไข่สด โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ “ปศุสัตว์ OK” ให้แก่ ร้านไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต โดยมี น.สพ.เพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.สพ.ปฎิภาณ ไชยปัญญา ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจสุขภาพสัตว์ และทีมงาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TFG เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ตราเครื่องหมาย “ปศุสัตว์ OK” ถือเป็นสัญลักษณ์สำหรับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ตั้งใจส่งมอบสินค้าที่ถูกสุขลักษณะและมีกระบวนการผลิตที่ได้ตามมาตรฐาน เพื่อส่งมอบสินค้าสด สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ร้านไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต จำกัด (สาขาตลาดจินดาวัชรพล) เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้