ฟังก์ชั่นฯ ” จัดพิธีลงเสาเอก โครงการอาคารฝ่ายผลิตและหน้าร้าน

224

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร  เป็นประธานในพิธีอันเป็นมงคล ยกเสาเอก เสาโท เสาตรี โครงการก่อสร้างอาคารฝ่ายผลิตและหน้าร้าน เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่อาคาร และบุคลากรของบริษัทฯ  โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธี  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2565