กลุ่มบริษัทศรีตรังจัดสัมมนาออนไลน์ เสริมความรู้แก่ชาวสวนยาง

177

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA จัดสัมมนาออนไลน์  “ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุข xบรรทุกยางติดราง สร้างรอยยิ้มปีที่ 5” และ “น้ำยางคุณภาพดีสร้างสุขปี 2” ภายใต้โครงการศรีตรังเพื่อนชาวสวน ตอกย้ำเจตนารมณ์มุ่งผลักดันยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเปิดให้เข้าร่วมและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  

วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติครบวงจรอันดับ 1 ของโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำองค์กรแห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษามาตรฐานและใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ไปจนถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเสมอ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปนสู่ผู้บริโภค รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ตลอดผู้มีส่วนได้เสียทั้งห่วงโซ่อุปทาน บนพื้นฐานการบริหารงานที่เน้นหลักธรรมาภิบาลพร้อมเติบโตคู่กับชุมชน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเพิ่มคุณภาพแก่ผลผลิตและการจัดส่งยาง เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมยางของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนรักษาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก คาดว่าในปี 2564 จะมีปริมาณผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน 34% หรือประมาณ 4.7 ล้านตัน จากปริมาณการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 13.86 ล้านตัน

สำหรับงานสัมมนา(ออนไลน์) ในวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2564  ที่ทางกลุ่มบริษัทศรีตรังจัดขึ้น เปิดให้เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Zoom และ Facebook: Sri Trang Group , ศรีตรังเพื่อนชาวสวน เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลผลิตน้ำยางสด ,
ยางก้อนถ้วย และการขนส่งยางด้วยรถที่ได้มาตรฐาน โดยเชิญทางวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนมาเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ ถือเป็นการรวมพลังพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน  ไปพร้อมกับการช่วยให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดอุบัติเหตุมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ งานในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อโครงการ “ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุข xบรรทุกยางติดราง สร้างรอยยิ้มปีที่ 5” ไฮไลต์ภายในงาน ได้แก่ การกล่าวปาฐกถาพิเศษโดย คุณศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย, ข้อมูลเจาะลึกเทคนิคการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดีโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณโสรัตยา เตยแก้ว ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี , ร่วมอัพเดตกฎหมายมาตรฐานรถขนส่งยางโดย คุณทวี เมธีศุภภัค หัวหน้าส่วนตรวจสอบสมรรถนะรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่มีรถขนส่งยางที่ได้มาตรฐาน และทำความรู้จักกับ Sri Trang Friends แอปพลิเคชันศรีตรังเพื่อนชาวสวน แอปเดียวจบ ครบทุกบริการเพื่อเพื่อนชาวสวนโดย คุณปภาวี ศรีสุทธิพงศ์ Business Development and Partnership Manager และคุณประภัสสร ปัญญาภิรมย์ Strategic Branding Manager & Strategic Application Project Manager

ส่วนในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้จัดโครงการ “น้ำยางคุณภาพดีสร้างสุขปี 2” ให้ความรู้การทำน้ำยางคุณภาพดี ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน โดยเชิญคุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ และ ดร.ธีรวัจน์ สุราตะโก หัวหน้าวิจัยน้ำยางธรรมชาติ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ให้ข้อมูลเจาะลึกเทคนิคการทำน้ำยางคุณภาพดี ปิดท้ายด้วยการทำความรู้จักกับ Sri Trang Friends แอปพลิเคชันศรีตรังเพื่อนชาวสวน นอกจากนี้ผู้ที่สมัครหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันศรีตรังเพื่อนชาวสวน รวมถึงสมาชิกแอปฯ จะได้รับคะแนนพิเศษจากการร่วมงานสัมมนาในวันที่ 7, 8 ต.ค. ครั้งนี้อีกด้วย

“เราได้ปรับการจัดงานสัมมนาในปีนี้เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งถือว่าเราได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทศรีตรังขอขอบคุณ คู่ค้าเพื่อนชาวสวน หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการหรืองานในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของวงการยางพาราและร่วมยกระดับคุณภาพผลผลิตและเสริมศักยภาพแก่อุตสาหกรรมยางของไทยอย่างยั่งยืนด้วยกัน” วีรสิทธิ์ กล่าว