“บลูสโคป+ส.สถาปนิกสยามฯ” เปิดเวที BlueScope Design Award 2021 เฟ้นสุดยอดผลงานออกแบบอาคาร

213

เอ็นเอส บลูสโคป จับมือกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวด BlueScope Design Award 2021” เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และสถาปนิก ส่งผลงานการออกแบบอาคารเข้าร่วมประกวดในคอนเซ็ปต์ “The Sustainable of Coated Steel Buildings” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานออกแบบอาคาร ที่สามารถนำวัสดุผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสี หรือเมทัลชีท นำไปใช้ในงานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์และใช้งานได้อย่างยั่งยืน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณนางสาวมณีนุช คงอาชาภัทร รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการประกวด BlueScope Design Award 2021 ว่าเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป และสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ต้องการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และสนับสนุนแนวคิดการออกแบบอาคารโดยใช้วัสดุผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสี ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ติดตั้งได้รวดเร็ว และไม่มีวัสดุเหลือใช้ในการติดตั้ง รวมทั้งทำให้คนภายนอกได้รู้จักวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยได้จัดการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Sustainable of Coated Steel Buildings คือ

  • The Sustainable of Coated Steel Buildings Design Contest ประกวดผลงานออกแบบเชิงการทดลอง หรือการออกแบบจริงแต่อยู่ระหว่างการทำงาน หรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ สำหรับนิสิตนักศึกษาด้านสถาปัตย์และออกแบบที่กำลังจะจบการศึกษา รวมถึงสถาปนิกและนักออกแบบอาชีพ
  • The Sustainable of Coated Steel Buildings of the year 2021/2022 ประกวดผลงานออกแบบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว สำหรับสถาปนิกอาชีพหรือเจ้าของโครงการ

โดยคอนเซ็ปต์ดังกล่าว เอ็นเอส บลูสโคป ที่เป็นผู้นำในการผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสี ได้ดำเนินงานธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า 30 ปี มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชันเกี่ยวกับเหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีที่ดีที่สุด นำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ต้องการสนับสนุนวงการสถาปนิกและนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้ามาในสายอาชีพนี้ให้มีศักยภาพ สามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม อีกทั้งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยเฉพาะในเรื่องสังคมแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่

  1. คุณเจนนี่ เวบสเตอร์ จาก ลอว์ อาร์คิเทค (ประเทศออสเตรเลีย) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างงานสำหรับพื้นที่สาธารณะ และมีประสบการณ์ในการใช้วัสดุเมทัลชีท อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ BlueScope Design Award (Australia) 2020
  2. คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ สถาปนิก และกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
  3. ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ สถาปนิกเจ้าของรางวัลระดับโลกจากหลายสถาบัน และรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ปี 2564

โดยรางวัลการประกวดมีมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท แบ่งออกเป็น ประเภท The Sustainable of Coated Steel Buildings Design Contest รางวัลเงินสดรวม 250,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และประเภท The Sustainable of Coated Steel Buildings of the year 2021/2022 รางวัลเงินสดรวม 500,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

“ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้คนในสังคมสามารถพัฒนาไปสู่การอยู่ร่วมกันที่ยั่งยืน
โดยเล็งเห็นความสำคัญของผู้สร้างสรรค์และนักออกแบบ ทั้งนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบ สถาปัตย์ รวมไปถึงสถาปนิกมืออาชีพ ที่เริ่มจากการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการตั้งต้นแนวคิดของออกแบบ และหวังว่าการประกวด BlueScope Design Award 2021 จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่จะช่วยยกระดับวิธีการออกแบบอาคารโดยใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสี ในการตอบสนองการออกแบบและใช้งานอย่างยั่งยืน” นางสาวมณีนุช กล่าว

นิสิต นักศึกษา และสถาปนิกที่สนใจเข้าร่วมการประกวด BlueScope Design Award 2021จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดรับสมัครที่ www.asa.or.th ตั้งแต่วันนี้-15 พฤศจิกายน 2564 ปิดรับส่งผลงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564