OCC สานต่อโครงการ CSR ปันน้ำใจ สู้ภัยไวรัสCOVID -19

255

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆ ได้แก่ เสื้อผ้า ชุดชั้นในสตรี บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมถั่วเหลือง รวมมูลค่ากว่า 174,000 บาท ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มเด็กหญิงที่มีความบกพร่องทางสมองและปัญญาให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี เพ็ญทัต สลักทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้