บีแลนด์ ระดมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนรับมือน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองทองธานีตลอด 24 ชม.

249

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บริหารจัดการระดมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ  ตามแผนรับมือการป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองทองธานีตลอด 24 ชม. สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการด้านการระบายน้ำมาตั้งแต่ปี 2560  ซึ่งครอบคลุมไปถึงงานลอกท่อระบายน้ำทุกเส้นทาง งานลอกผักตบชวาในคูคลอง งานลอกตะกอนกำจัดวัชพืชในบ่อหน่วงน้ำก่อนระบายน้ำออกคลองส่วยและคลองบางพูด รวมทั้ง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในจุดเสี่ยงโดยรอบบริเวณพื้นที่ พร้อมจัดทำป้ายแจ้งเตือนตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดความเสียหาย  โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความมั่นใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณอาณาจักรเมืองทองธานีอย่างสูงสุด

ปีเตอร์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บางกอกแลนด์ กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินงานในโครงการนี้มากว่า  5 ปี  เพราะการดูแลเรื่องการระบายน้ำและการรับผิดชอบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เมืองทองธานีนั้น ถือเป็นวาระสำคัญที่เราให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดูแลให้ประชาชนในเมืองทองธานี และลูกค้าที่สัญจรไปมามีความปลอดภัย ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาภาวะน้ำท่วม น้ำขัง  อันเนื่องมาจากมีการระบายน้ำช้าในช่วงที่มีปริมาณฝนเทลงมาอย่างต่อเนื่อง  และปีนี้ เรายังคงปฏิบัติงานในทุกวิถีทางเพื่อรับมือและป้องกันสถานการณ์น้ำท่วม รวมทั้ง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำในสถานีสูบน้ำจำนวน 21 จุด (สถานีไฟฟ้า 19 จุด และเครื่องยนต์ดีเซล 3 จุด)  และได้จัดเตรียมเจ้าหน้าปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆ ตลอด 24 ชม. ผมมั่นใจว่า จากการถือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดของบริษัทฯ จะสามารถรับมือกับภาวะน้ำท่วม น้ำขัง ได้เป็นอย่างดี ขอให้ลูกบ้านและลูกค้าได้โปรดมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับท่านเหมือนเช่นเคย” ปีเตอร์ กล่าว

นอกจากนี้ หากประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณเมืองทองธานี ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในสถานการณ์น้ำท่วมหรือแจ้งเหตุด่วน สามารถติดต่อไปยังศูนย์ข้อมูลและอำนวยความสะดวกได้ที่  02 833 5445-6 (ศูนย์วิทยุ) ตลอด 24 ชั่วโมง