ททท.นำร่อง Thailand SHA SHA SHA @Andaman: The Memory ปลุกกระแสใส่ใจตามมาตรการ SHA สูงสุด

247

หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์พร้อมก้าวเข้าสู่ช่วง Hight Season การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. จึงเริ่มขยับจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าน่าประทับใจ (Thailand Festival Experience) ภายใต้มาตรการการเข้าร่วมงานที่เข้มข้นสูงสุดตามมาตรการของจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสุขและปราศจากความเสี่ยงการจัดงาน Thailand SHA SHA SHA @Andaman: The Memory ถือเป็นกิจกรรมนำร่องที่เน้นให้นักท่องเที่ยวตระหนักและใส่ใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบปลอดภัยสูงสุด ตามหลักมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA คือ Safety & Health Administration ในรูปแบบ New Normal ภายใต้มาตรการโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนมั่นใจในการมาร่วมงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศ และกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expat) ให้เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยตามโครงการ Phuket Sandbox สามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในพื้นที่นำร่องรูปแบบ 7+7 กิจกรรมนี้ยังเป็นกิจกรรมนำร่องในเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้จัดงาน อาทิ สายการบิน การขนส่งสาธารณะต่างๆ โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงสินค้าชุมชนในพื้นที่ โดยภายในงานได้จัดให้มีการ Live ทางออนไลน์เพื่อขายสินค้าไปยังทั่วประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ร่วมงานนี้จะได้ต่อยอดร้านค้าของตัวเองนำสินค้าไปขายที่ Line shop ต่อไปได้อีกด้วย โดยยอดการขายสินค้าชุมชนและสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA รวมถึงผู้ประกอบการพื้นที่ต่างๆ สามารถสร้างรายได้รวมมากกว่า 10 ล้านบาทโดยในงาน Thailand SHA SHA SHA @Andaman: The Memory ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด 5 ขั้นตอนหลักที่สำคัญ ดังนี้

  1. ต้องจองคิวเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่าน QR Code ของกิจกรรมแต่ละพื้นที่ พร้อมแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อมาถึงหน้างาน
  2. ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และหลักฐานการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ที่ออกใบรับรองจากสถาบันไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งสองอย่างรวมกัน
  3. ต้องลงทะเบียนเข้างานด้วยแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ที่หน้างาน
  4. ต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมงาน
  5. ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยภายในงานจะมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานอย่างชัดเจน โดยคำนวณพื้นที่ตารางเมตรต่อคนอย่างเคร่งครัด