3 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ Private Equity หนึ่งในการลงทุนที่น่าจับตาแห่งยุค 

288

ความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงสร้างผลกระทบต่อตลาดการเงินการลงทุนทั่วโลก บรรดานักลงทุนยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในการลงทุนและอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่เปลี่ยนไปจากภาวะปกติ โดยสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Asset Class) อย่าง สินทรัพย์ตราสารทุนนอกตลาด หรือ หุ้นนอกตลาด (Private Equity) จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะโดยเฉลี่ยระยะยาวหุ้นโลกที่อยู่นอกตลาดสามารถให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึง 2.7%ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และผลตอบแทนของหุ้นนอกตลาดในตลาดเกิดใหม่และจีนสูงกว่านั้นมาก

ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ Private Banking Business Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “นอกจาก Private Equity จะมีศักยภาพในการสร้างความเติบโตให้พอร์ตการลงทุน และผลตอบแทนที่ดีในทุกภาวะเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยเปิดโอกาสให้กับธุรกิจที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ส่วนธุรกิจรูปแบบเดิมก็จะได้รับการสนับสนุนทั้งในแง่ของการให้คำแนะนำ และการระดมทุนของบรรดานักลงทุนและพาร์ตเนอร์ เพื่อช่วยพัฒนานวัตกรรมให้สามารถกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง” รายงานของ Deloitte คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ Private Equity ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 5.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Private Equity จะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกมีความสำคัญมากในพอร์ตนักลงทุนทั่วโลก KBank Private Banking จึงขอแนะนำ 3 เรื่องที่นักลงทุนควรรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

  1. 1.ลงทุนในหุ้นนอกตลาดคาดหวังกำไรในระยะยาว

การลงทุนใน Private Equity คือการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยส่วนมากจะเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาไม่นาน ยังไม่มีรายได้หรือมีรายได้แล้วแต่ยังไม่มีกำไร จึงต้องใช้ช่องทางการระดมทุนผ่านการขายหุ้นนอกตลาดให้กับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถล็อกเงินลงทุนได้ในระยะยาว โดยนักลงทุนจะคาดหวังการทำกำไรในอนาคต เมื่อบริษัทนอกตลาดนำหุ้นเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือขายหุ้นต่อให้ผู้ลงทุนรายอื่น

ดร.ตรีพล อธิบายว่า “แนวทางการลงทุนในกองทุน Private Equity ในไทยจะเริ่มที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จะนำเงินไปพักอยู่ในกองสินทรัพย์สภาพคล่องสูง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะทยอยถูกเรียกออกมาจากกองสินทรัพย์สภาพคล่องสูงนี้ ไปลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งก็จะลงในบริษัทต่างๆ ต่อไป กองทุนมีระยะเวลาที่ได้มีการตกลงกันไว้ที่จะลงทุนในบริษัทต่างๆ จนครบและขายบริษัทเหล่านั้นเมื่อมีผลตอบแทนที่เหมาะสม และกองทุนหลักจะส่งผลตอบแทนกลับมายังกองทุนของบลจ. และบลจ.ก็จะส่งกำไรให้นักลงทุนเป็นลำดับถัดไป”

  1. 2.ประเมินราคาหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานจริง ราคาจึงแกว่งตัวน้อย

Private Equity เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีความผันผวนน้อยกว่าสินทรัพย์อื่นๆ ในระยะยาว ด้วยราคาที่แกว่งตัวน้อย ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตให้ลดลงและเนื่องจากเป็นการลงทุนในกองทุนนอกตลาด ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้อิงอยู่กับการเก็งกำไรรายวันจากนักลงทุน แต่ราคาจะถูกประเมินจากปัจจัยพื้นฐานจริงๆ ของบริษัท พร้อมกับมีที่ปรึกษา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำการลงทุนและคัดเลือกดีลหรือบริษัทที่มีความโดดเด่นต่อการลงทุน จึงทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วไป

ดร.ตรีพล ให้มุมมองเสริมว่า “สำหรับในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเช่นปัจจุบัน การลงทุนใน Private Equity กลับมามีความน่าสนใจอีกครั้ง เนื่องจากหลายธุรกิจขาดสภาพคล่องและกำไรลดลง ทำให้มีบริษัทที่ต้องการขายและต้องการเพิ่มทุนจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับการลงทุนใน Private Equity ที่จะสามารถเข้าไปซื้อบริษัทที่ดีในราคาที่ต่ำลงเพื่อที่จะนำมาเสริมศักยภาพให้เติบโตและสามารถขายในราคาที่สูงขึ้นได้”

  1. 3.ควรกระจายการลงทุนหลากหลาย และมีผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญ

การลงทุนในกองทุน Private Equity ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยองค์ประกอบหลากหลาย นักลงทุนต้องมีระยะเวลาการลงทุนที่นานประมาณ 7-10  ปี และกองทุนควรมีการกระจายลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ขณะเดียวกัน เนื่องจากกองทุน Private Equity เป็นการลงทุนในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้จำกัด ดังนั้น การมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถในการเฟ้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตได้และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำธุรกิจ จึงมีความสำคัญมาก ยิ่งไปกว่านั้น กองทุนควรมีการแบ่งปันผลกำไรที่เหมาะสมระหว่างบริษัทผู้จัดการกองทุนและและนักลงทุนด้วย

“การลงทุนในกองทุน Private Equity เป็นสิ่งที่น่าจับตาต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันราคาหุ้นโลกปรับตัวสูงขึ้น การกระจายความเสี่ยงเข้าไปลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพแต่ยังมีการเข้าลงทุนน้อยอยู่จึงมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตของพอร์ตการลงทุนได้ ยิ่งไปกว่านั้น การลงทุนดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนให้ทั้งธุรกิจเก่าและใหม่มีเงินทุนในการพัฒนา ปรับตัว และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตได้ต่อไป” ดร.ตรีพล กล่าวปิดท้าย