เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “2021 Thailand’s Most Admired Brand”

196

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับ รางวัลทรงเกียรติ “2021 Thailand’s Most Admired Brand” ในกลุ่มประกันชีวิต และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) พร้อมด้วย รางวัลพิเศษ Innovation Brand Award ในหมวดธนาคารและการบริการทางการเงิน กลุ่มประกันชีวิต ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคทั่วประเทศมีต่อแบรนด์เอไอเอ จากความสำเร็จในการมุ่งมั่นนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้ตอบรับกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 83 ปี ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิต ลิงค์ ที่มีเอไอเอ เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ปัจจุบันเอไอเอ ประเทศไทย เป็นผู้นำในตลาดประกันยูนิต ลิงค์ ด้วยความเชี่ยวชาญมานานกว่า 11 ปี พร้อมด้วยตัวแทนคุณภาพที่มี IC License กว่า 11,000 คน มากที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยส่งมอบทั้งความคุ้มครองและโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ