เมืองไทยประกันภัย ผ่านการรับรอง CAC ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

211

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านประกันวินาศภัยชั้นแนวหน้าของประเทศ ได้ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certification of Anti Corruption หรือ CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI กล่าวว่า “ขอขอบคุณ CAC ที่มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเมืองไทยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ในครั้งที่ 1-2 นั้น เราถือว่ายังอยู่ในระยะการตั้งไข่ เริ่มเรียนรู้ ปรับตัว และจัดทำระบบต่าง ๆ ให้สอดรับกับเกณฑ์ที่ CAC กำหนด จนเราสามารถเดินมาถึงวันนี้ได้”

“ที่ผ่านมา เราได้ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจริยธรรมธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีการพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งยังนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นางนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติม