เฮงลิสซิ่ง เคาะราคา IPO 1.95 บาทต่อหุ้น วางเป้าผู้นำสินเชื่อครบวงจรของไทย เปิดจอง 6-8 ต.ค.นี้

347

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์ เฮงลิสซิ่ง’ กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 1.95 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ 6-8 ตุลาคมนี้ ชูประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการสินเชื่อกว่า 20 ปี ประกอบกับทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยแนวคิด ใคร ๆ ก็กู้ได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น มุ่งขยายสาขาเป็น 830 สาขาภายในปี 2566 พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Software และ Mobile Application ต่างๆ เพื่อตอบรับกับยุคดิจิทัลในปัจจุบันหวังขยายพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท และก้าวสู่หนึ่งในผู้นำการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรในประเทศไทย 

 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก ราย ประกอบด้วย (1) บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (3) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ (4) บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น 

วิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์ เฮงลิสซิ่ง กล่าวว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญของ HENG ที่จะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ นำความเชี่ยวชาญของ กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี มารวมกันจึงสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายในการอขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ครอบคลุม ทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน พร้อมทีมพนักงาน ‘เฮงลิสซิ่ง’ ที่คัดเลือกคนในพื้นที่สาขาให้บริการ ซึ่งเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น ทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรเป็นผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและนายหน้ากว่า 5,100 ราย ที่เปรียบเสมือนสาขาของ HENG คอยช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์และต่อยอดโอกาสขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่น ๆ รวมถึงการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ทำให้สินค้าและบริการของ เฮงลิสซิ่ง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร 

 ด้าน สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น ผ่านการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Software และ Mobile Application  เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ควบคู่กับการขยายสาขา เฮงลิสซิ่ง ในภูมิภาคต่าง ๆ จากปัจจุบัน ณ 30 มิถุนายน 2564 มีทั้งสิ้น 451 สาขา โดยในปี 2566 วางแผนจะขยายเพิ่มเป็น 830 สาขา เพื่อครอบคลุมฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ และช่วยสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท 

 “เรามุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการสินเชื่อเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ลูกค้า ด้วยวิสัยทัศน์เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่นิยมชมชอบของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่หนึ่งในผู้นำการให้บริการสินเชื่อที่ครบวงจรในประเทศไทย โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการขยายสาขาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด ใคร ๆ ก็กู้ได้ พร้อมควบคุมบริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” สุธารทิพย์ กล่าว 

 ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2561-2563 บริษัทฯ ขยายพอร์ตสินเชื่อรวมสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คิดคาดว่าจะเกิดขึ้น จาก 7,617 ล้านบาท เพิ่มเป็น 8,038 ล้านบาท และ 8,277 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 4.2 ต่อปี โดยมีรายได้จากดอกเบี้ยอยู่ที่ 1,239 ล้านบาท 1,557 ล้านบาทและ 1,450 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกัน เป็นพอร์ตทรายได้หลัก ขณะที่กำไรสุทธิปี 2561-2563 เติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 44.6 ต่อปี หรือทำได้ 152 ล้านบาท 189 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 318 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา 

 ส่วนผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้บริษัทฯ เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งมีการปรับเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อประจำปีทำให้พอร์ตสินเชื่อรวมสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คิดคาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เล็กน้อยเป็น 8,420 ล้านบาท โดยมีรายได้จากดอกเบี้ย 686 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกันยังคงเป็นพอร์ตหลัก โดยสินเชื่อเช่าซื้อยังคงเป็นรายได้หลักเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 บริษัทฯ จึงตั้งค่าเผื่อเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) เพื่อรองรับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อในอนาคต ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ 109 ล้านบาท 

 ขณะที่ พงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่  1.95 บาทต่อหุ้น หลังจากสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันซึ่งแสดงความต้องการซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรร และราคาดังกล่าวถือเป็นราคาที่สะท้อนพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง จากการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจที่โดดเด่นที่จะช่วยผลักดันให้ HENG เติบโตอย่างก้าวกระโดด และยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ HENG จะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 และคาดว่าจะสามารถ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเดือนตุลาคมนี้