เจอเนสส์โกลบอล ร่วมสนับสนุนเงินทุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

269

บริษัทเจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการเจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse Kids™) เล็งเห็นถึงความสำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ณ ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสถานที่ในการรองรับการรักษารวมถึงความจำเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงได้ร่วมสนับสนุนเงินทุน ให้กับกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน ณ อาคารปริยัติธรรม วัดภูด่านแต้ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 120,000 บาท

ทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม หรือในศูนย์พักคอย เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น และเป็นการดูแลรักษาอาการป่วยเบื้องต้นของกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรงให้ได้รับการรักษาพยาบาล เพื่อไม่ให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น และการส่งต่อผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เรายังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือและพัฒนาให้แต่ละชีวิตได้รับโอกาสที่ดีตามพันธกิจของโครงการที่ว่า One Heart One Hope One Mission เราจะร่วมเปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาสให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสต่อไป

ทางคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ขอร่วมส่งพลังแรงใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ทำหน้าที่กันอย่างหนักเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนทุกคน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น