กรุงเทพประกันชีวิต บุกตลาดยูนิตลิงค์ ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์จัดการความมั่นคงเพิ่มความมั่งคั่ง

241

ซีอีโอใหม่บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ประกาศเดินหน้าผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร เปิดตัว Bangkok Life Unit Linked 2 สินค้าใหม่ประกันชีวิตควบการลงทุน จับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจัดการออกแบบชีวิตเพื่ออนาคตที่ดี สร้างความมั่นคงและส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลาน ในยุคโควิด-19 ระบาด พร้อมพัฒนาเสริมความรู้ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินยกระดับความเป็นมืออาชีพ

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตก็ได้รับความท้าทายจากสถานการณ์ดังกล่าว และพยายามปรับตัวในทุก ๆ ด้าน

ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนผ่านผลประกอบการไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ที่เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (FYP) และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุยังคงเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยปีนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน Bangkok Life Unit Linked 2 แบบ คือ กรุงเทพประกันชีวิต พรีเมียร์ลิงค์ (Bangkok Life Premier Link) แบบชำระเบี้ยรายปี และกรุงเทพประกันชีวิต เวลธ์ลิงค์ (Bangkok Life Wealth Link) แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว ออกมารองรับสภาวะของตลาดในปัจจุบัน การให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย และเติมเต็มผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม ทั้งสุขภาพ สะสมทรัพย์ วางแผนเกษียณ มรดกเพื่อลูกหลาน

“ปี 2564 ที่ผมกลับมาบริหารบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตอีกครั้ง ก็จะยังคงสานต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์การประกันชีวิตและทำประกันชีวิตให้เหมาะกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต เดินหน้านโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน และบริการที่ประทับใจผ่านช่องทางคู่ค้าและพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งปีนี้ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางการขายหลักของบริษัทอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของปี 2564

ทั้งนี้ จากการที่กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรก ๆ ที่นำเรื่องการวางแผนการเงินหรือการออกแบบแผนการเงินเข้ามาใช้ในการสร้างความพร้อมให้ประชาชน ที่ผ่านมาเราได้สร้างที่ปรึกษาทางการเงินและพัฒนายกระดับที่ปรีกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถือว่ากรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีที่ปรึกษาทางการเงินระดับคุณภาพในอันดับต้น ๆ นอกจากนี้เรายังมีพันธมิตรด้านกองทุนรวมที่แข็งแกรง ปัจจุบัน AUM (มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ) ที่ผ่านกรุงเทพประกันชีวิตมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งของกรุงเทพประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน Bangkok Life Unit Linked ให้เป็นอีกทางเลือกในการวางแผนการเงิน ” นายโชน กล่าว

ทางด้าน นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอย่างมาก โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความยั่งยืนในวิชาชีพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพราะเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง

ปัจจุบันผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกับตัวแทนประกันชีวิตมากกว่าแต่ก่อน และสนใจความคุ้มครองให้กับชีวิตเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิตที่จะนำเสนอความเป็นมืออาชีพของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินที่มากด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการวางแผนการเงิน สร้างความประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบธุรกรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดูแลด้วยใจ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างมืออาชีพเพื่อความสุขของลูกค้านายจักรพงศ์ แสงแก้ว ผู้บริหารสายคณิตศาสตร์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิตได้พัฒนา 2 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน Bangkok Life Premier Link กรุงเทพประกันชีวิต พรีเมียร์ลิงค์ ออกแบบชีวิตเพื่ออนาคตที่ดี และ Bangkok Life Wealth Link กรุงเทพประกันชีวิต เวลธ์ลิงค์ เพื่อชีวิตที่มั่นคงและส่งต่อความมั่งคั่ง เป็นการเติมเต็มผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร

สำหรับ Bangkok Life Premier Link กรุงเทพประกันชีวิต พรีเมียร์ลิงค์ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด จะช่วยลูกค้าวางแผนเป้าหมายชีวิตได้ครบทุกความต้องการภายในกรมธรรม์เดียว เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เริ่มสร้างครอบครัว ซึ่งมีความต้องการในการวางแผนการเงินและต้องการบริหารความเสี่ยง

จุดเด่นคือมีความยืดหยุ่นตามไลฟ์สไตล์ สามารถกำหนดเบี้ยประกันภัย ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่ม ลด จำนวนเงินเอาประกันภัยและสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาระทางการเงินในทุกช่วงวัย เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการลงทุนในกองทุนรวม พร้อมทั้งจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ รวมถึงมีโอกาสได้รับโบนัสพิเศษสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก (Loyalty Bonus) โดยลูกค้าสามารถออกแบบความคุ้มครองและเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมชั้นนำได้ด้วยตัวเอง ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มครองและการลงทุนที่ยืดหยุ่น และสร้างความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติมด้านการดูแลค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองอุบัติเหตุและการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง พร้อมคุ้มครองการเป็นโรคร้ายแรง

บริษัทฯ เริ่มรับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันภัยหลักไม่ต่ำกว่า12,000 บาทต่อปี โดยสามารถลดเบี้ยประกันภัยหลักได้ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 4 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ด้านผลิตภัณฑ์ Bangkok Life Wealth Link กรุงเทพประกันชีวิต เวลธ์ลิงค์ เพื่อชีวิตที่มั่นคงและส่งต่อความมั่งคั่ง  เหมาะกับเจ้าของกิจการหรือพนักงานประจำที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง เป็นประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับประกันตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี ระยะเวลาเอาประกันถึงอายุ 99 ปี จุดเด่นคือการเพิ่มโอกาสรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว เป็นการคงความมั่งคั่งให้กับคนในครอบครัว เพิ่มโอกาสสะสมความมั่งคั่ง เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ทำให้เบี้ยที่ลูกค้าชำระสามารถนำไปลงทุนได้เกือบเต็มจำนวน เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม พร้อมทั้งจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ รวมถึงเพิ่มโอกาสลงทุนได้ง่าย เพราะสามารถเพิ่มเงินออมเพื่อการลงทุนได้โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก สามารถนำค่าการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ สามารถวางแผนสร้างความมั่นคง พร้อมความมั่งคั่งในระยะยาวได้ด้วยตัวเอง มีอิสระในการบริหารจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนให้สมดุลกับชีวิต พร้อมเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมคุณภาพที่หลากหลาย  ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน Bangkok Life Unit Linked 2 แบบ มีตัวแทนฯ และที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 1,400 คน เข้าร่วมงานและเตรียมพร้อมสำหรับการให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือ ที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต หรือ ติดต่อ Call Center โทร 02-777-8888 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com/unitlinked