COM7 ติดโผหุ้นยั่งยืนประจำปี 64 สร้างความเชื่อมั่นองค์กรสู่ความมั่นคง

196
สุระ คณิตทวีกุล

บมจ.คอมเซเว่น หรือ COM7 ผู้นำร้านค้าปลีกสินค้าไอทีและเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศ ติดโผหนึ่งในหุ้นยั่งยืน หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยมี บจ. ที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 124 บริษัท สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ควบคู่การสร้างผลประกอบการที่ดี แม้ในปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 นี้ ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19 ซึ่งบริษัทได้ปรับองค์กรมุ่งสู่ Digital Transformation นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมวางแผนปีหน้าเพิ่มความเข้มข้น เน้นเรื่องผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม