บล็อคฟินท์ คว้ารางวัลสตาร์ทอัพยอดเยี่ยม จาก Spark Ignite 2021-Thailand Start-Up Competition

259

นายสุทธิพงศ์ กนกากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางนิสิตา ศิรธรานนท์ กรรมการบริหาร ฝ่ายการพัฒนา บริษัท บล็อคฟินท์ จำกัด (Blockfint) ฟินเทคสตาร์ทอัพ ที่มีความเชี่ยวชาญพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน เข้ารับรางวัลสตาร์ทอัพด้านดิจิทัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 5 จากผลงาน mini-REC จากโครงการ Spark Ignite 2021 – Thailand Start-up Competition  ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอีโคซิสเต็มในประเทศไทย พร้อมยกระดับบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล ตลอดจนธุรกิจสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตในระดับภูมิภาค เมื่อเร็ว ๆ นี้

โครงการ “Spark Ignite 2021 – Thailand Start-up Competition” ในปีนี้ มีผู้เข้าแข่งขันรวม 132 ทีม คณะกรรมการ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม และตัดสินผลงานของสตาร์ทอัพแต่ละทีม จากปัจจัยด้านโอกาสในการทำตลาด รูปแบบบริการและธุรกิจ จุดขาย โอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงความแข็งแกร่งของทีมผู้เข้าแข่งขัน “ทีมงาน Blockfint รู้สึกดีใจและภูมิใจกับรางวัลนี้ เพราะประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ และนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจต่อไป mini-REC เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานแบบรายย่อย ที่สามารถซื้อขาย RECs ได้ในปริมาณหน่วยที่ต่ำกว่า 1 MWh ซึ่ง เป็นการพลิกโฉมประสบการณ์ดิจิทัลด้านพลังงาน และสร้างระบบนิเวศใหม่ที่จะเชื่อมโยงผู้บริโภค ผู้ซื้อ และพันธมิตร ให้เข้าถึงการซื้อขาย RECs ได้ง่ายขึ้น และยังจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป หันมาใช้พลังงาน หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น” นายสุทธิพงศ์กล่าว

ปัจจุบัน บล็อกฟิน มีโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Thinker โซลูชันที่ช่วยปฏิวัติระบบปฏิบัติการ ให้กับสถาบันการเงิน Gideon แพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายพลังงาน (Energy Trading) และคาร์บอนเครดิต Finsdee แพลตฟอร์มที่เข้ามาช่วยการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย Signfin ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าตัวอื่นที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้านดิจิทัลรูปแบบอื่น ๆ