สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

181

มล.จิรเศษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สนับสนุนโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันชีวิต-ประกันภัย สมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงและหน่วยงานเครือข่าย เพื่อนำไปจัดหาและกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 10,000 ราย (จำนวน 20,000 โดส) ให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2  สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564