TPCH ปลื้ม! หุ้นกู้ 1,500 ลบ. ขายเกลี้ยง สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นพื้นฐานแกร่ง

221

กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ผลการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 ปี 2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27-29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเปิดจองซื้อผ่าน 6 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับผลตอบรับที่ดี และขายหมดเกลี้ยง ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และมองเห็นศักยภาพการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 อายุ 2 ปี 9 เดือนและครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระดับ 4.50 % ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

              “ผลการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน TPCH สะท้อนถึง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงนำไปใช้ลงทุนดำเนินงานในโครงการโรงไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ” กนกทิพย์กล่าว

เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

ด้าน เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมพัฒนาและเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง การเข้าลงทุนในแต่ละบริษัท จะเป็นในรูปแบบที่บริษัทฯ ลงทุนเองทั้งหมด หรือร่วมลงทุนกับพันธมิตร เพื่อให้การดำเนินการโรงไฟฟ้าได้รับประโยชน์สูงสุดในอนาคต

ปัจจุบัน TPCH มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดำเนินการ COD แล้ว จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล  CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP, PTG,TPCH 5,TPCH 1 และ TPCH 2 ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 106.8 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน, โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา มีกำลังการผลิตรวม 6 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียม COD โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 4/2564 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรวมให้ได้ตามแผนที่วางไว้ที่ 116.3 เมกะวัตต์ สนับสนุนการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง